Εθνικός Δρυμός Αίνου

Εθνικά Πάρκα της Ελλάδας

Εθνικός Δρυμός Αίνου

Εθνικός Δρυμός Αίνου: Ο όγκος του Αίνου από τα δυτικά
Εθνικός Δρυμός Αίνου
Ο όγκος του Αίνου από τα δυτικά
Πατήστε για μεγέθυνση

Ο Εθνικός Δρυμός Αίνου ιδρύθηκε το 1962 με κύριο στόχο την προστασία του ελατοδάσους που απλώνεται στην κορυφογραμμή του Αίνου. Είναι το δάσος που έδωσε το επιστημονικό όνομα στο ενδημικό έλατο της Ελλαδας, την Κεφαληνιακή ελάτη (Abies cephalonica). Η εξάπλωση του ελάτου στο νησί αποτελείται δύο διακριτές ενότητες, μια μεγάλη στον Αίνο και μια μικρότερη στην κορυφή Ρούδι, που και οι δύο περιλαμβάνονται στον πυρήνα του εθνικού δρυμού.

Χλωρίδα του Ε.Δ. Αίνου

Εθνικός Δρυμός Αίνου: Ajuga sfikasianum
Ajuga
orientalis
subsp. aenesia
Εθνικός Δρυμός Αίνου: Viola cephalonica
Viola
cephalonica
.

Στην περιοχή του Εθνικού Δρυμού του Αίνου έχουν καταγραφεί περίπου 400 είδη φυτών. Έχουν επίσης καταγραφεί οκτώ ενδημικά είδη και υποείδη της Κεφαλονιάς, από τα οποία τρία είναι αποκλειστικά ενδημικά του Αίνου. Αυτά είναι η Viola cephalonica, η Scutellaria rupestris subsp. cephalonica και η Ajuga orientalis subsp. aenesia.

Εθνικός Δρυμός Αίνου: Ajuga chamaepitys
Ajuga
chamaepitys
subsp. chia
Εθνικός Δρυμός Αίνου: Acinos alpinus
Acinos
alpinus
.

Στους βιοτόπους αυτούς έχουν αναγνωριστεί αρκετά σπάνια είδη φυτών, ανάμεσα στα οποία τα ελληνικά ενδημικά Erysimum cephalonicum, Astragalus sempervivens subsp. cephalonicus, Campanula garganica subsp. cephallenica και Poa cephalonica. Η υπόλοιπη χλωρίδα είναι επίσης ενδιαφέρουσα, με πολλά είδη του ορεινού δάσους, όπως οι ορχιδέες, και των βραχότοπων, όπως μέλη των γενών Fritillaria, Saxifraga και Cerastium.

Εθνικός Δρυμός Αίνου: Colchicum sfikasianum
Colchicum
sfikasianum
Εθνικός Δρυμός Αίνου: Aubrieta deltoidea
Aubrieta
deltoidea

Διαβάστε περισσότερα για τη χλωρίδα του Εθνικού Δρυμού Αίνου στο σχετικό λήμμα.

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου

Η προστασία και διαχείριση του ΕΔ Αίνου ασκείται από τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, που εδρεύει στο Αργοστόλι. Στο ίδιο κτίριο λειτουργεί και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κούταβου, που περιλαμβάνει έκθεση για το φυσικό περιβάλλον της Κεφαλονιάς και του Εθνικού Δρυμού Αίνου. Η έκθεση είναι ανοικτή στο κοινό, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Φορέας έχει στην ευθύνη του τα θέματα προστασίας και διαχείρισης των τεσσάρων περιοχών του δικτύου Natura 2000 του νησιού.

Πολύ ενδιαφέρον παρουσιάζει η περιήγηση του ψηφιακού μουσείου του ΕΔ Αίνου.

Εθνικός Δρυμός Αίνου: Χάρτης των προστατευόμων περιοχών της Κεφαλονιάς
Εθνικός Δρυμός Αίνου
Χάρτης των προστατευόμενων περιοχών της Κεφαλονιάς

Κείμενο και φωτογραφίες: Τ. Αδαμακόπουλος