Πανίδα της Κεφαλονιάς

Πανίδα της Κεφαλονιάς

Η πανίδα των χερσαίων θηλαστικών της Κεφαλονιάς δεν έχει να επιδείξει κάτι το ιδιαίτερο ή ενδιαφέρον, εκτός από τα λεγόμενα "άγρια" άλογα του Αίνου.

Η θέση της Κεφαλονιάς είναι αρκετά πλεονεκτική για την παρουσία των κητωδών: σε μικρή απόσταση από την δυτική ακτή του νησιού διέρχεται η Ελληνική τάφρος, με αβυσσαλέα βάθη που φτάνουν τα 1000 μέτρα σε απόσταση μόλις 4-5 ναυτικών μιλίων από το νησί, η οποία προσφέρει ποικιλία τροφής στα μεγάλα κητώδη και αποτελεί βασικό τους ενδιαίτημα. Ταυτόχρονα, από την ανατολική ακτή της Κεφαλονιάς σχηματίζεται μία ευρύχωρη εσωτερική θάλασσα με ιδιαίτερο πλούτο, που προσελκύει μικρότερα κητώδη.

Ωστόσο, χάρις στη μεγάλη ποικιλία βιοτόπων, η Κεφαλονιά παρουσιάζει έναν εντυπωσιακό αριθμό ειδών πουλιών, από σπάνια μεταναστευτικά είδη των υγροτόπων έως είδη του ορεινού δάσους. Δείτε περισσότερα στην αποκλειστικήα σελίδα για την ορνιθοπανίδα της Κεφαλονιάς.

Χάρις στους υγροτόπους, τις λίμνες, όπως η Άκολη και η Άβυθος, και τα επιφανειακά νερά, η Κεφαλονιά έχει μια ενδιαφέρουσα πανίδα αμφιβίων, χωρίς ωστόσο εκπλήξεις. Αντίθετα, πολύ πιό ενδιαφέρουσες είναι οι σαύρες, με αρκετά είδη περιορισμένης εξάπλωσης, όπως η Σαύρα της Κεφαλονιάς (Algyroides nigropunctatus ssp. kephallithacius), που είναι ενδημικό της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης, τη Πελοπονησσιακή Σαύρα (Algyroides moreoticus), που είναι ενδημικό των Ιονίων νήσων και της Πελοποννήσου και το τοπικό υποείδος της Γουστέρας του Ταύρου (Podarcis tauricus ssp. ionica), που είναι ενδημικό της Δυτ. Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων. Από τα φίδια, αξίζει να επισημάνουμε την παρουσία του Αγιόφιδο (Telescopus fallax) και της κοινής Οχιάς (Vipera ammodytes).

Φωτογραφίες και περιγραφές πολλών ειδών πανίδας της Κεφαλονιάς περιλαμβάνονται στην εφαρμογή Κεφαλονιά topoGuide, διαθέσιμη τόσο για συσκευές Android, όσο και για συσκευές iOS (iPhone and iPad).
Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει μια χαρακτηριστική θέση για κάθε ζωϊκό είδος με απόλυτη ακρίβεια.