Χλωρίδα της Κεφαλονιάς

Χλωρίδα της Κεφαλονιάς

Γνωρίστε είδη φυτών

Η χλωρίδα της Κεφαλονιάς είναι ιδιαίτερα πλούσια, χάρις στην μεγάλη ποικιλία βιοτόπων.
Μόνο στην περιοχή του Εθνικού Δρυμού του Αίνου έχουν καταγραφεί περίπου 400 είδη φυτών. Έχουν επίσης καταγραφεί οκτώ ενδημικά είδη και υποείδη της Κεφαλονιάς, από τα οποία τρία είναι αποκλειστικά ενδημικά του Αίνου. Αυτά είναι η Viola cephalonica, η Scutellaria rupestris subsp. cephalonica και η Ajuga orientalis subsp. aenesia.

Φωτογραφίες και περιγραφές ειδών χλωρίδας της Κεφαλονιάς περιλαμβάνονται στην εφαρμογή Κεφαλονιά topoGuide, διαθέσιμη τόσο για συσκευές Android, όσο και για συσκευές iOS (iPhone and iPad).
Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει την περιοχή-τύπο του φυτού.

Flora of Kefalonia Flora of Kefalonia Flora of Kefalonia Flora of Kefalonia Flora of Kefalonia Flora of Kefalonia Flora of Kefalonia Flora of Kefalonia Flora of Kefalonia Flora of Kefalonia