Σπήλαια και βάραθρα της Κεφαλονιάς

Σπήλαια και βάραθρα της Κεφαλονιάς

Ανάμεσα στα άλλα φυσικά χαρίσματα της Κεφαλονιάς ξεχωρίζει ο πλούτος των εντυπωσιακών και παράδοξων γεωλογικών αξιοθέατων. Εκτός από τα δεκάδες σπήλαια και βάραθρα, το νησί προσφέρει στον επισκέπτη τις εξώκοσμες υπόγειες ή επιφανειακές λίμνες της Μελισσάνης, της Αβύθου και της Άκολης, αλλά και το μοναδικό φαινόμενο ενός υπόγειου σιφωνιού που μεταφέρει το θαλάσσιο νερό από την δυτική στην ανατολική πλευρά του νησιού - από το Αργοστόλι στον Καραβόμυλο.
Στην περιοχή της Σάμης, ο επισκέπτης μπορεί να ξεναγηθεί στην υπόγεια λίμνη Μελισσάνη και τα βάραθρα Δρογκαράτη και Αγγαλάκι. Έχει διατυπωθεί η υπόθεση ότι οι τρείς αυτές καρστικές μορφές, που βρίσκονται σε έναν φυσικό άξονα, αναπτύσσονται σε υψόμετρο 40-50 μέτρα και φτάνουν σε βάθος έως και 15 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, πιθανόν να συνδέονται μεταξύ τους μέσα από υπόγειους θόλους και διαδρόμους.

Φωτογραφίες και περιγραφές των κυριότερων σπηλαίων και βαράθρων της Κεφαλονιάς περιλαμβάνονται στην εφαρμογή Κεφαλονιά topoGuide. Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει το σημείο ενδιαφέροντος με ακρίβεια μέτρου.