Πουλιά της Κεφαλονιάς

Η φύση της Κεφαλονιάς

Τα πουλιά της Κεφαλονιάς

Χάρη στο μέγεθός της, τις ιδιομορφίες της ταραχώδους τεκτονικής ιστορίας της Ιονίου ζώνης, και της ιδιαίτερης βιογεωγραφικής θέσης της, η Κεφαλονιά παρουσιάζει μια εξαιρετική ποικιλομορφία φυσικών στοιχείων, που συνοπτικά μπορούν να αποδελτιωθούν ως εξής:

Οι βιότοποι της Κεφαλονιάς

Οι βιότοποι της Κεφαλονιάς: Ο Αίνος (1.628 μ) είναι το ψηλότερο νησιωτικό βουνό της δυτικής Ελλάδας
Οι βιότοποι της Κεφαλονιάς
Ο Αίνος (1.628 μ) είναι το ψηλότερο νησιωτικό βουνό της δυτικής Ελλάδας
Πατήστε για μεγέθυνση
 • Μια απέραντη ακτογραμμή, με δαντελωτό περίγραμμα, που περιλαμβάνει μεγάλες αμμουδιές, χαλικόστρωτες παραλίες, αλλά απροσπέλαστες ζώνες με κάθετα βράχια και ενάλια σπήλαια,

 • μια τεράστια ζώνη καλυμένη από μεσογειακό θαμνώνα, όπου υπάρχουν αδιατάρακτοι θύλακες απάτητοι από τον άνθρωπο εδώ και δεκαετίες,

 • μια αλληλουχία οικιστικών, γεωργικών και άγριων εκτάσεων, που συνθέτουν ένα μωσαϊκό έντονα επηρεασμένων αλλά ελάχιστα πλέον οχλούμενων καταστάσεων,

 • δυο μεγάλους, μόνιμους υγροτόπους, τον Κούταβο και το Λιβάδι Παλλικής, πλούσιους σε ευκαιρίες διατροφής και καταφυγής για δεκάδες είδη μεταναστευτικών πουλιών,

 • μια απρόσμενη διασπορά υδάτινων επιφανειών, άλλοτε με τη μορφή φυσικών καρστικών βυθισμάτων και άλλοτε τεχνητών ταμιευτήρων νερού, που σε κάθε περίπτωση αποτελούν σημαντικά καταφύγια της άγριας ζωής,

 • διάσπαρτα ποτάμια μόνιμης ροής, που σχηματίζουν φυσικούς άξονες διασύνδεσης των επιμέρους ενοτήτων,

 • την έντονη παρουσία καρστικών μορφών, που στην απλούστερη εκδοχή τους προσφέρουν ασφαλείς θέσεις κουρνιάσματος και φωλιάσματος σε πολλά είδη,

 • αναρίθμητες ορθοπλαγιές και βραχώνες, που συμπληρώνουν άλλα σημαντικά φυσικά στοιχεία,

 • μια σειρά κορυφές, κοντά στα 1000 μ., όπως το όρος Άτρος, το Καλό Βουνό και η Αγία Δυνατή, αποσπέλαστες ή δυσπρόσιτες, πραγματικά κάστρα της άγριας φύσης,

 • τον Αίνο, ένα μεγάλο νησιωτικό - και το μοναδικό ελατοσκέπαστο - βουνό, που μεταφέρει στην καρδιά του πελάγους βιοτόπους της ηπειρωτικής χώρας.
Οι βιότοποι της Κεφαλονιάς: Το όρος Αγία Δυνατή (1.131 μ) συγκροτεί ένα μωσαϊκό βραχώνων και πετρολίβαδων και φιλοξενεί πολλά και σημαντικά είδη πουλιών
Οι βιότοποι της Κεφαλονιάς
Το όρος Αγία Δυνατή (1.131 μ) συγκροτεί ένα μωσαϊκό βραχώνων και πετρολίβαδων
και φιλοξενεί πολλά και σημαντικά είδη πουλιών,
όπως το Χρυσογέρακο, ο Πετρίτης και ο Μπούφος
Πατήστε για μεγέθυνση

Χάρη στην πιο πάνω, μοναδική για νησί, ποικιλία βιοτόπων, η Κεφαλονιά φιλοξενεί έναν εντυπωσιακό αριθμό ειδών πουλιών, από πουλιά της ακτογραμμής, σπάνια μεταναστευτικά είδη των υγροτόπων έως είδη του ορεινού δάσους.

Οι βιότοποι της Κεφαλονιάς: Το δυσπρόσιτο όρος Άτρος (894 μ.) υψώνεται πάνω από την καταπράσινη κοιλάδα των Τζανάτων
Οι βιότοποι της Κεφαλονιάς
Το δυσπρόσιτο όρος Άτρος (894 μ.) υψώνεται πάνω από την καταπράσινη κοιλάδα των Τζανάτων
Πατήστε για μεγέθυνση

Με την ευκαιρία διαφόρων μελετών και δεκάδες αναφορές παρατηρητών πουλιών, έχουν καταγραφεί συνολικά πάνω από 200 είδη πουλιών, από τα οποία τουλάχιστον 180 είδη παρατηρούνται συστηματικά, καθώς φωλιάζουν, παραμένουν εποχιακά ή περνούν κατά την ετήσια μετανάστευση.

Οι βιότοποι της Κεφαλονιάς: Το Καλό Όρος (901 μ.) υψώνεται στη βάση της χερσονήσου της Ερύσσου
Οι βιότοποι της Κεφαλονιάς
Το Καλό Όρος (901 μ.) υψώνεται στη βάση της χερσονήσου της Ερύσσου
Πατήστε για μεγέθυνση

Οι καλύτερες περιοχές για παρατήρηση αρκακτικών πουλιών και ειδών των υγροτόπων είναι ο Κούταβος (η μεγάλη λιμνοθάλασσα του Αργοστολίου), το έλος Λιβάδι της Παλλικής (πάνω από 100 είδη πουλιών έχουν αναφερεί από την περιοχή) καθώς και οι ανοιχτές εκτάσεις γύρω από τις λιμνοδεξαμενές των Τζανάτων και τις λίμνες Άκολη και Άβυθος.

Οι βιότοποι της Κεφαλονιάς: Η Άβυθος είναι μια από τις πολλές καρστικές λίμνες της Κεφαλονιάς
Οι βιότοποι της Κεφαλονιάς
Η Άβυθος είναι μια από τις πολλές καρστικές λίμνες της Κεφαλονιάς
Πατήστε για μεγέθυνση

Στη Ανοιξιάτικη και Φθινοπωρινή μετανάστευση, το καλύτερο σημείο για παρατήρηση πουλιών είναι αναμφίβολα το ακρωτήρι της Μούντας. Μια ενδιαφέρουσα ποικιλία από αρπακτικά και πουλιά των ανοιχτών βιοτόπων θα δείτε στις κορυφές της Αγίας Δυνατής, ενώ για τα πουλιά του δάσους το κύριο πεδίο είναι φυσικά το ελατόδασος του Αίνου.

Οι βιότοποι της Κεφαλονιάς: Το Λιβάδι Παλλικής είναι ο σημαντικότερος υγρότοπος των Επτανήσων
Οι βιότοποι της Κεφαλονιάς
Το Λιβάδι Παλλικής είναι ο σημαντικότερος υγρότοπος των Επτανήσων
Πατήστε για μεγέθυνση
Οι βιότοποι της Κεφαλονιάς: Ο Κούταβος είναι μια μορφή λιμνοθάλασσας με έντονη ανθρώπινη και φυσική πλαισίωση
Οι βιότοποι της Κεφαλονιάς
Ο Κούταβος είναι μια μορφή λιμνοθάλασσας με έντονη ανθρώπινη και φυσική πλαισίωση
Πατήστε για μεγέθυνση

Στον πιο κάτω πίνακα, έχουμε κατανείμει τις γνωστές παρατηρήσεις σε τρεις κύριες ενότητες:

 • την ορεινή περιοχή του νησιού, μια ενότητα που περιλαμβάνει τον Αίνο και τις άλλες μεγάλες κορυφές, όπως την Αγία Δυνατή και το Καλό Όρος. Σττην Αγία Δυνατή, εκτός από τα αρπακτικά που αναφέρουμε πιο κάτω, υπάρχουν σποραδικές παρατηρήσεις Όρνιων.
 • τη ζώνη των υγροτόπων, με κύρια αναφορά στα πουλιά που έχουν παρατηρηθεί στο Λιβάδι, το μεγάλο έλος στη μασχάλη της Παλλικής
 • τη παράκτια ζώνη του Κούταβου, μια ενότητα πλούσια σε χαρακτηριστικούς βιοτόπους του μεσογειακού τοπίου, όπου μέσα σε ένα περίγραμμα βραχώνων και παραδοσακού αστικού περιβάλλοντος, παρατίθενται ένας μεγάλος θαλάσσιος όρμος, συστάδες υγρόφιλων δέντρων, υγρά λιβάδια και υγροτοπική βλάστηση υφάλμυρων νερών.
Οι βιότοποι της Κεφαλονιάς: Οι δίδυμοι ταμιευτήρες των Τζανάτων εμπλουτίζουν μια περιοχή με πλούσια βλάστηση, υδρογραφία και άγρια ζωή
Οι βιότοποι της Κεφαλονιάς
Οι δίδυμοι ταμιευτήρες των Τζανάτων εμπλουτίζουν μια περιοχή
με πλούσια βλάστηση, υδρογραφία και άγρια ζωή
Πατήστε για μεγέθυνση

Αρπακτικά

Κεφαλονιά topoguide
Τα πουλιά της Κεφαλονιάς
Φιδαετός (Circaetus gallicus)
Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα Αίνος Λιβάδι Κούταβος
Χρυσαετός Golden eagle Aquila chrysaetos -
Φιδαετός Short-toed snake eagle Circaetus gallicus -
Ψαραετός Osprey Pandion haliaetus -
Γερακίνα Common buzard Buteo buteo
Αετογερακίνα Long-legged buzzard Buteo rufinus -
Σφηκιάρης European honey buzzard Pernis apivorus
Διπλοσάινο Eurasian goshawk Accipiter gentilis - -
Ξεφτέρι (Τσιχλογέρακο) Eurasian sparrowhawk Accipiter nisus
Βραχοκιρκίνεζο Kestrel Falco tinnunculus
Κιρκινέζι Lesser kestrel Falco naumanni - -
Πετρίτης Peregrine falcon Falco peregrinus
Μαυροπετρίτης Eleonora's falcon Falco eleonorae
Δεντρογέρακο Eurasian hobby Falco subbuteo -
Μαυροκιρκίνεζο Red-footed falcon Falco vespertinus - -
Χρυσογέρακο Lanner falcon Falco biarmicus - -
Καλαμόκιρκος Western marsh harrier Circus aeruginosus - -
Στεπόκιρκος Pallid harrier Circus macrourus - -
Χειμωνόκιρκος Hen harrier Circus cyaneus - -

Νυχτοπούλια

Κεφαλονιά topoguide
Τα πουλιά της Κεφαλονιάς
Κουκουβάγια (Athene noctua)
Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα Αίνος Λιβάδι Κούταβος
Μπούφος Eagle owl Bubo bubo - -
Τυτώ Barn owl Tyto alba - -
Κουκουβάγια Little Owl Athene noctua
Γκιώνης Scops Owl Otus scops

Παρυδάτια

Κεφαλονιά topoguide
Τα πουλιά της Κεφαλονιάς
Νανοσκαλίδρα (Calidris minuta)
Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα Αίνος Λιβάδι Κούταβος
Ακτίτης Common Sandpiper Actitis hypoleucos - -
Λασπότρυγγας Wood sandpiper Tringa glareola - -
Δασότρυγγας Green sandpiper Tringa ochropus - -
Βαλτότρυγγας Marsh sandpiper Tringa stagnatilis - -
Νανοσκαλίδρα Little stint Calidris minuta - -
Λευκοσκαλίδρα Sanderling Calidris alba - -
Δρεπανοσκαλίδρα Curlew sandpiper Calidris ferruginea - -
Σιγλίγουρος Eurasian whimbrel Numenius phaeopus - -
Μπεκατσίνι Common snipe Gallinago gallinago - -

Χαραδριόμορφα

Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα Αίνος Λιβάδι Κούταβος
Ποταμοσφυριχτής Little ringed plover Charadrius dubius - -
Θαλασσοσφυριχτής Kentish plover Anarhynchus alexandrinus - -
Βροχοπούλι European golden plover Pluvialis apricaria - -
Αργυροπούλι Grey plover Pluvialis squatarola - -

Ερωδιοί

Κεφαλονιά topoguide
Τα πουλιά της Κεφαλονιάς
Λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta)
Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα Αίνος Λιβάδι Κούταβος
Σταχτοτσικνιάς Grey heron Ardea cinerea -
Αργυροτσικνιάς Great egret Ardea alba - -
Λευκοτσικνιάς Little egret Egretta garzetta -
Πορφυροτσικνιάς Purple heron Ardea purpurea - -
Κρυπτοτσικνιάς Squacco heron Ardeola ralloides -
Νυχτοκόρακας Black-crowned night heron Nycticorax nycticorax -
Γελαδάρης Cattle egret Bubulcus ibis - -
Μικροτσικνιάς Little bittern Ixobrychus minutus - -
Ήταυρος Eurasian bittern Botaurus stellaris - -

Γλάροι & γλαρόνια

Κεφαλονιά topoguide
Τα πουλιά της Κεφαλονιάς
Αργυρογλάρονο (Chlidonias leucopterus)
Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα Αίνος Λιβάδι Κούταβος
Μύχος Yelkouan Shearwater Puffinus yelkouan - -
Αρτέμης Scopoli's shearwater Calonectris diomedea -
Ασημόγλαρος της Μεσογείου Yellow Legged Gull Larus michahellis -
Μελανόγλαρος Lesser black-backed gull Larus fuscus - -
Ασημόγλαρος της Κασπίας Caspian Gull Larus cachinnans - -
Αετόγλαρος Pallas's gull Ichthyaetus ichthyaetus - -
Μουστακογλάρονο Whiskered tern Chlidonias hybrida - -
Αργυρογλάρονο White-winged tern Chlidonias leucopterus - -
Γελογλάρονο Gull-billed tern Gelochelidon nilotica - -
Χειμωνογλάρονο Sandwich tern Thalasseus sandvicensis - -
Καστανοκέφαλος Γλάρος Black headed Gull Chroicocephalus ridibundus -
Λεπτόραμφος Γλάρος Slender-billed gull Chroicocephalus genei - -
Ποταμογλάρονο Common tern Sterna hirundo - -
Νανογλάρονο Little tern Sternula albifrons - -

Κορμοράνοι

Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα Αίνος Λιβάδι Κούταβος
Θαλασσοκόρακας European shag Gulosus aristotelis -
Κορμοράνος Cormorant Phalacrocorax carbo -
Λαγγόνα Pygmy Cormorant Microcarbo pygmaeus - -

Πελαργοί, Φοινικότερα και Ίβιδες

Κεφαλονιά topoguide
Τα πουλιά της Κεφαλονιάς
Χαλκόκοτα (Plegadis falcinellus)
Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα Αίνος Λιβάδι Κούταβος
Λευκοπελαργός White stork Ciconia ciconia - -
Φοινικόπτερο Greater flamingo Phoenicopterus roseus - -
Χαλκόκοτα Glossy ibis Plegadis falcinellus - -

Υδρόβια πουλιά
(Κύκνοι, πάπιες, χήνες, βουτηχτάρια,
νερόκοτες, φαλαρίδες, κοτσέλες, πουλάδες)

Κεφαλονιά topoguide
Τα πουλιά της Κεφαλονιάς
Βαλτόπαπια (Aythya nyroca)
Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα Αίνος Λιβάδι Κούταβος
Πρασινοκέφαλη πάπια Mallard Anas platyrhynchos -
Κιρκίρι Eurasian teal Anas crecca - -
Σαρσέλα Garganey Spatula querquedula - -
Σφυριχτάρι Eurasian wigeon Mareca penelope - -
Χουλιαρόπαπια Northern shoveler Spatula clypeata -
Βαλτόπαπια Ferruginous duck Aythya nyroca - -
Βαρβάρα Common shelduck Tadorna tadorna - -
Σκουφοβουτηχτάρι Great crested grebe Podiceps cristatus -
Μαυροβουτηχτάρι Black-necked grebe Podiceps nigricollis - -
Νανοβουτηχτάρι Little grebe Tachybaptus ruficollis -
Φαλαρίδα Eurasian coot Fulica atra - -
Νερόκοτα Common moorhen Gallinula chloropus -
Νεροκοτσέλα Water rail Rallus aquaticus - -
Μαχητής Ruff Calidris pugnax - -
Αβοκέτα Pied avocet Recurvirostra avosetta - -
Καλαμοκανάς Black-winged stilt Himantopus himantopus - -
Κοκκινοσκέλης Common redshank Tringa totanus - -
Πρασινοσκέλης Common greenshank Tringa nebularia - -
Τουρλίδα Eurasian curlew Numenius arquata - -
Βουβόκυκνος Mute swan Cygnus olor - -
Χαλικοκυλιστής Turnstone Arenaria interpres - -
Ραβδοσκαλίδρα Broad-billed sandpiper Limicola falcinellus - -

Δρυοκολάπτες

Κεφαλονιά topoguide
Τα πουλιά της Κεφαλονιάς
Στραβολαίμης (Jynx torquilla)
Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα Αίνος Λιβάδι Κούταβος
Μαύρος Δρυοκολάπτης Black woodpecker Dryocopus martius - -
Στραβολαίμης Eurasian wryneck Jynx torquilla - -

Κορακοειδή

Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα Αίνος Λιβάδι Κούταβος
Κόρακας Raven Corvus corax
Κουρούνα Carrion crow Corvus cornix
Κάργια Western jackdaw Corvus monedula -
Κίσσα Eurasian jay Garrulus glandarius
Καρακάξα Eurasian magpie Pica pica -
Ψαρόνι Common starling Sturnus vulgaris - -

Κορακιόμορφα

Κεφαλονιά topoguide
Τα πουλιά της Κεφαλονιάς
Αλκυόνη (Alcedo atthis)
Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα Αίνος Λιβάδι Κούταβος
Χαλκοκουρούνα European roller Coracias garrulus - -
Μελισσοφάγος European bee-eater Merops apiaster -
Τσαλαπετεινός Eurasian hoopoe Upupa epops
Αλκυόνη Kingfisher Alcedo atthis - -

Περιστερόμορφα

Kefalonia topoguide
Τα πουλιά της Κεφαλονιάς
Αγριοπερίστερο (Columba livia)
Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα Αίνος Λιβάδι Κούταβος
Δεκαοχτούρα Eurasian collared dove Streptopelia decaocto
Τρυγόνι European turtle dove Streptopelia turtur -
Αγριοπερίστερο Rock dove Columba livia -

Χελιδόνια & σταχτάρες

Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα Αίνος Λιβάδι Κούταβος
Μιλτοχελίδονο Red-rumped swallow Cecropis daurica -
Σπιτοχελίδονο Western house martin Delichon urbicum
Σταβλοχελίδονο Barn swallow Hirundo rustica
Βραχοχελίδονο Crag martin Ptyonoprocne rupestris -
Οχθοχελίδονο Sand martin Riparia riparia -
Σταχτάρα Common swift Apus apus -
Βουνοσταχτάρα Alpine swift Tachymarptis melba -
Ωχροσταχτάρα Pallid swift Apus pallidus

Ορνιθόμορφα

Κεφαλονιά topoguide
Τα πουλιά της Κεφαλονιάς
Νησοπέρδικα (Alectoris chukar)
Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα Αίνος Λιβάδι Κούταβος
Πετροπέρδικα Rock partridge Alectoris graeca -
Νησιώτικη Πέρδικα Chucar partridge Alectoris chukar -
Ορτύκι Common quail Coturnix coturnix - -

Κούκοι

Κεφαλονιά topoguide
Τα πουλιά της Κεφαλονιάς
Κούκος (Cuculus canorus)
Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα Αίνος Λιβάδι Κούταβος
Κούκος Common cuckoo Cuculus canorus

Σπίζες

Κεφαλονιά topoguide
Τα πουλιά της Κεφαλονιάς
Φανέτο (Linaria cannabina)
Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα Αίνος Λιβάδι Κούταβος
Καρδερίνα European goldfinch Carduelis carduelis
Λούγαρο Eurasian siskin Carduelis spinus -
Σπίνος Eurasian chaffinch Fringilla coelebs
Φανέτο Common linnet Linaria cannabina -
Σκαρθάκι European serin Serinus serinus
Φλώρος European greenfinch Chloris chloris

Τσίχλες

Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα Αίνος Λιβάδι Κούταβος
Τσαρτσάρα Mistle thrush Turdus viscivorus - -
Κότσυφας Common blackbird Turdus merula
Γαλαζοκότσυφας Blue rock thrush Monticola solitarius -
Πυρροκότσυφας Rufous-tailed Rock-Thrush Monticola saxatilis - -

Τσιχλόνια

Κεφαλονιά topoguide
Τα πουλιά της Κεφαλονιάς
Αμπελουργός (Emberiza melanocephala)
Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα Αίνος Λιβάδι Κούταβος
Τσιφτάς Corn bunting Emberiza calandra -
Αμπελουργός Black-headed bunting Emberiza melanocephala -
Σιρλοτσίχλονο Cirl bunting Emberiza cirlus
Βουνοτσίχλονο Rock bunting Emberiza cia - -
Φρυγανοτσίχλονο Cretzschmar's bunting Emberiza caesia -
Βλαχοτσίχλονο Ortolan bunting Emberiza hortulana - -

Σπουργίτια

Kefalonia topoguide
Τα πουλιά της Κεφαλονιάς
Χωραφοσπουργίτης (Passer hispaniolensis)
Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα Αίνος Λιβάδι Κούταβος
Σπιτοσπουργίτης House sparrow Passer domesticus
Δεντροσπουργίτης Eurasian tree sparrow Passer montanus - -
Χωραφοσπουργίτης Spanish sparrow Passer hispaniolensis - -
Πετροσπουργίτης Rock sparrow Petronia petronia - -

Κεφαλάδες

Kefalonia topoguide
Τα πουλιά της Κεφαλονιάς
Κοκκινοκεφαλάς (Lanius senator)
Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα Αίνος Λιβάδι Κούταβος
Αετομάχος Red backed shrike Lanius collurio -
Κοκκινοκεφαλάς Woodchat shrike Lanius senator
Σταχτοκεφαλάς Lesser grey shrike Lanius minor - -

Σουσουράδες & Κελάδες

Κεφαλονιά topoguide
Τα πουλιά της Κεφαλονιάς
Λευκοσουσουράδα (Motacilla alba)
Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα Αίνος Λιβάδι Κούταβος
Λευκοσουσουράδα White Wagtail Motacilla alba -
Σταχτοσουσουράδα Grey Wagtail Motacilla cinerea -
Κιτρινοσουσουράδα Western Yellow Wagtail Motacilla flava -
Δεντροκελάδα Tree pipit Anthus trivialis - -
Κοκκινοκελάδα Red-throated pipit Anthus cervinus - -
Ωχροκελάδα Tawny pipit Anthus campestris -
Νεροκελάδα Water pipit Anthus spinoletta -
Λιβαδοκελάδα Meadow pipit Anthus pratensis -

Κορυδαλλοί

Κεφαλονιά topoguide
Τα πουλιά της Κεφαλονιάς
Γαλιάντρα (Melanocorypha calandra)
Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα Αίνος Λιβάδι Κούταβος
Κατσουλιέρης Crested lark Galerida cristata
Σιταρήθρα Eurasian skylark Alauda arvensis -
Δεντροσταρήθρα Woodlark Lullula arborea
Γαλιάντρα Calandra lark Melanocorypha calandra

Ποταμίδες & Στριτσίδες

Κεφαλονιά topoguide
Τα πουλιά της Κεφαλονιάς
Λιοστριτσίδα (Hippolais olivetorum)
Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα Αίνος Λιβάδι Κούταβος
Τσιχλοποταμίδα Great reed warbler Acrocephalus arundinaceus -
Καλαµοποταµίδα Eurasian reed warbler Acrocephalus scirpaceus -
Ψαθοποταμίδα Moustached warbler Acrocephalus melanopogon - -
Σχοινοποταμίδα Sedge warbler Acrocephalus schoenobaenus -
Ωχροστριτσίδα Olivaceous Warbler Iduna pallida -
Κιτρινοστριτσίδα Icterine warbler Hippolais icterina - -
Λιοστριτσίδα Olive-tree warbler Hippolais olivetorum - -

Παπαδίτσες, τσομπανάκοι και συγγενή

Κεφαλονιά topoguide
Τα πουλιά της Κεφαλονιάς
Βραχοτσοπανάκος (Sitta neumayer)
Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα Αίνος Λιβάδι Κούταβος
Καλόγερος Great tit Parus major
Ελατοπαπαδίτσα Coal tit Periparus ater -
Γαλαζοπαπαδίτσα Eurasian blue tit Cyanistes caeruleus
Κλειδωνάς Sombre Tit Poecile lugubris - -
Υφάντρα Eurasian penduline tit Remiz pendulinus -
Καμποδεντροβάτης Short-toed treecreeper Certhia brachydactyla - -
Βραχοτσοπανάκος Western rock nuthatch Sitta neumayer - -
Τρυποφράχτης Wren Troglodytes troglodytes

Τσιροβάκοι, τριλιστές & βασιλίσκοι

Κεφαλονιά topoguide
Τα πουλιά της Κεφαλονιάς
Μελωδοτσιροβάκος (Curruca crassirostris)
Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα Αίνος Λιβάδι Κούταβος
Κηποτσιροβάκος Garden warbler Sylvia borin -
Μαυροσκούφης Eurasian blackcap Sylvia atricapilla
Κοκκινοτσιροβάκος Eastern subalpine warbler Curruca cantillans -
Θαμνοτσιροβάκος Common whitethroat Curruca communis -
Βουνοτσιροβάκος Lesser Whitethroat Curruca curruca - -
Μελωδοτσιροβάκος Eastern Orphean warbler Curruca crassirostris - -
Μαυροτσιροβάκος Sardinian warbler Curruca melanocephala
Ψευταηδόνι Cetti's warbler Cettia cetti -
Καλαμοτριλιστής Savi's warbler Locustella luscinoides - -
Πυρροβασιλίσκος Common firecrest Regulus ignicapilla -
Χρυσοβασιλίσκος Goldcrest Regulus regulus - -
Κιστικόλη Zitting cisticola Cisticola juncidis -

Φυλλοσκόποι

Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα Αίνος Λιβάδι Κούταβος
Δασοφυλλοσκόπος Wood warbler Phylloscopus sibilatrix
Θαμνοφυλλοσκόπος Willow warbler Phylloscopus trochilus -
Βουνοφυλλοσκόπος Eastern Bonelli's warbler Phylloscopus bonelli - -

Αιγοθηλίδες

Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα Αίνος Λιβάδι Κούταβος
Γιδοβύζι European nightjar Caprimulgus europaeus -

Μυγοχάφτες

Κεφαλονιά topoguide
Τα πουλιά της Κεφαλονιάς
Σταχτοπετρόκλης (Oenanthe oenanthe)
Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα Αίνος Λιβάδι Κούταβος
Σταχτομυγοχάφτης Spotted flycatcher Muscicapa striata
Κρικομυγοχάφτης Collared flycatcher Ficedula albicollis -
Μαυρομυγοχάφτης European pied flycatcher Ficedula hypoleuca - -
Καρβουνιάρης Black redstart Phoenicurus ochruros
Φοινίκουρος Common redstart Phoenicurus phoenicurus -
Σταχτοπετρόκλης Northern wheatear Oenanthe oenanthe -
Ασπροκωλίνα Western black-eared wheatear Oenanthe melanoleuca
Καστανολαίμης Whinchat Saxicola rubetra
Μαυρολαίμης European stonechat Saxicola rubicola
Κοκκινολαίμης European robin Erithacus rubecula
Αηδόνι Common nightingale Luscinia megarhynchos -
Κουφαηδόνι Rufous Bush Robin Cercotrichas galactotes - -

Οριολίδες

Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα Αίνος Λιβάδι Κούταβος
Συκοφάγος Eurasian Golden Oriole Oriolus Oriolus -

Κείμενο: Απ. Καλτσής
Φωτογραφίες: Τ. Αδαμακόπουλος

Σπάνιες παρατηρήσεις

Εκτός των πιο πάνω ειδών υπάρχουν αναφορές για τα πιο κάτω είδη, που έχουν παρατηρηθεί μια ή λίγες φορές τις τελευταίες δυο δεκαετίες.

 • Γερακαετός (Hieraaetus pennatus)
 • Σαΐνι (Accipiter brevipes)
 • Χουχουριστής (Strix aluco)
 • Λασποσκαλίδρα (Calidris alpina)
 • Καρατζάς (Hydroprogne caspia)
 • Μαυροκέφαλος Γλάρος (Ichthyaetus melanocephalus)
 • Υδροβάτης (Hydrobates pelagicus)
 • Ψαλίδα (Anas acuta)
 • Νεροχελίδονο (Glareola pratincola)
 • Πετροτριλίδα (Burhinus oedicnemus)
 • Λιμόζα (Limosa limosa)
 • Μαυρογλάρονο (Chlidonias niger)
 • Πεδινή πέρδικα (Perdix perdix)
 • Μπεκάτσα (Scolopax rusticola)
 • Φάσσα (Columba palumbus)
 • Κισσόκουκος (Clamator glandarius)
 • Θαμνοψάλτης (Prunella modularis)
 • Δρυομυγοχάφτη (Ficedula semitorquata)
 • Χοντρομύτης (Coccothraustes coccothraustes)
 • Ανατολικός Βουνοφυλλοσκόπος (Phylloscopus orientalis)

Πηγές

Ο πίνακας βασίστηκε κυρίως σε παρατηρήσεις που έχουν καταχωρηθεί στις πιο κάτω θέσεις:

Πληροφορίες αντλήθηκαν από τις πιο κάτω εκθέσεις, από birdwatching tip reports και άλλες πηγές.

 • Σχέδιο Δράσης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR2220006 Κεφαλονιά: Αίνος, Αγία Δυνατή και Καλόν Όρος». Συντάκτης: Φ. Περγαντής. 2009
 • Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας Φάκελος περιοχής: GR2220006 Κεφαλονιά: Αίνος, Αγία Δυνατή και Καλόν Όρος. Ανάδοχοι: Τ. Δημαλέξης – Δ. Μπούσμπουρας. 2009

topoguide Greece

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

Φωτογραφίες και περιγραφές ειδών πουλιών της Κεφαλονιάς περιλαμβάνονται στον οδηγό Κεφαλονιά topoguide της AnaDigit.

Ο οδηγός Κεφαλονιά topoguide είναι διαθέσιμος για συσκευές Android μαζί με άλλες δεκάδες περιοχές της Ελλάδας, μέσα στη γενική εφαρμογή topoguide Greece. Η Κεφαλονιά topoguide περιλαμβάνεται στην ομάδα των Εληνικών νησιών. Αποκτήστε τον οδηγό Κεφαλονιά topoguide ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.

Ο οδηγός Κεφαλονιά topoguide είναι επίσης διαθέσιμος για συσκευές iOS (iPhone και iPad) μέσα από την γενική εφαρμογή πεζοπορικών περιοχών Topoguide Greece. Αποκτήστε τον οδηγό Κεφαλονιά topoguide ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.

Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι το topoguide Greece έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης απεικόνισης έως και 15 περιοχών, επιτρέποντας έτσι την προβολή όλων των διαθέσιμων περιοχών των Ιονίων και την εύκολη εναλλαγή των διαδρομών, των εκατοντάδων Σημείων Ενδιαφέροντος και των δεκάδων σελίδων του οδηγού με τις αναρίθμητες φωτογραφίες.
topoguide Greece