Πηγές και κρήνες του Ολύμπου

Πηγές και κρήνες του Ολύμπου

Όλυμπος topoguide
Όλυμπος topoguide: Βρύση στον Κοκκινοπηλό

Η υδροφορία του Ολύμπου τροφοδοτείται αποκλειστικά από τα όμβρια, μέσα από τους μηχανισμούς κατείσδυσης του νερού στα καρστικά δίκτυα του ασβεστόλιθου. Στα χαμηλά, οι υδροφορείς εμπλουτίζονται από τη συνεισφορά των νερών των χειμάρρων και ποταμών. Στη βάση του βουνού, τα αλλούβια και κορήματα, όπου είναι περατά, συλλέγουν και αποθηκεύουν και αυτά μέρος των ετήσιων κρημνισμάτων.

Όλο το υδρολογικό σύστημα του Ολύμπου έχει μια κλίση από τα δυτικά προς τα ανατολικά: όλες σχεδόν οι πηγές, αλλά και τα ρέματα αξιόλογης ροής βρίσκονται στην ανατολική πλευρά του βουνού. Επιπλέον, η χαρτογράφηση των πηγών του Ολύμπου αποκαλύπτει μια οργάνωση του καρστικού υδροφορέα σε δύο κύρια επίπεδα.

Όλυμπος topoguide
Όλυμπος topoguide: Η Κλεφτόβρυση

Το ψηλότερο επίπεδο, που περιλαμβάνει τους έντονα κερματισμένους ασβεστόλιθους από τα μέσα του δάσους έως τις κορυφές, συναντά στα 1100-1200 μ. μια ζώνη με πολλές συμπαγείς επιφάνειες, που διοχετεύουν το νερό σε μεγάλους καρστικούς οχετούς, οι οποίοι εκφορτίζονται φτάνοντας στα φυσικά πρανή. Οι πηγές αυτές, που αν και εντός του ασβεστολιθικού συνεχούς εμφανίζουν χαρακτηριστικά πηγών επαφής, έχουν όλες μόνιμη ροή και αξιόλογη παροχή και οι περισσότερες τροφοδοτούν κάποιο μεγάλο ρέμα ή σχετίζονται με κάποια ανθρώπινη εγκατάσταση. Χαρακτηριστικές τέτοιες πηγές είναι τα Πριόνια, ο Παλαβός στο Παπά Ρέμα και το Πυξάρι.

Όλυμπος topoguide
Όλυμπος topoguide: Στον Ίταμο (Βροντούς)

Το δεύτερο επίπεδο βρίσκεται στα 800 μέτρα. Πρόκειται για αναβλύσεις μικρότερης δυναμικότητας, που εκφορτίζουν τοπικές διακλάσεις και δίνουν πηγές μικρής σημασίας. Η παροχή των πηγών αυτών κυμαίνεται από πολύ μικρή έως αξιόλογη, ανάλογα την περίσταση. Τέτοιες είναι οι πηγές κατά μήκος του δρόμου από τον Κοκκινοπηλό μέχρι το Ξερολάκκι (πηγές Τζαφέρη, Τσουρέκα κλπ), οι πηγές της Αγίας Κόρης, η Μάννα πάνω από το καταφύγιο Σταυρού, η ανάβλυση του Αγίου Σπηλαίου και η πηγή Σκανδαλιάρα.

Όλυμπος topoguide
Όλυμπος topoguide: Βρύση Γκαραγκούνη, στα λιβάδια του Δυτικού Ολύμπου

Εκτός από τις κομβικές αυτές πηγές, συναντάμε στη μέση υψομετρική ζώνη μια σειρά μικρές πηγές, που αν και είναι μόνιμης ροής, η παροχή τους εμφανίζει μεγάλη διακύμανση μέσα στη χρονιά, μαρτυρώντας ότι η τροφοδοσία τους γίνεται από κάποιο τοπικό σύστημα διακλάσεων, που μπορεί να είναι και ένα επιφανειακό δίκτυο διαρρηγμένων πετρωμάτων. Τέτοιες πηγές είναι το Άνω Πηγάδι (1380 μ.), η Βρύση Κωστή (1390 μ.), η Βρύση Αποστολίδη (1900 μ.), η Κολοκυθιά (1500 μ.) και ο Ίτανος (1300 μ.), το Μαστορούλι (1000 μ.), η Κλεφτόβρυση (1440 μ.), ο Ίταμος (920 μ.), η Βρύση Καρασκίνη (1580 μ.), η Βρύση Παππού (1340 μ.), το Ρούδι (1680 μ.) και η Χαρβαλόβρυση (1400 μ.).

Κείμενο και φωτογραφίες: Τ. Αδαμακόπουλος

ΟΛΥΜΠΟΣ – 60 διαδρομές

Ο οδηγός ΟΛΥΜΠΟΣ – 60 διαδρομές είναι ο πληρέστερος, ο πιο σύγχρονος και ο πλέον ενημερωμένος οδηγός του Ολύμπου. Το μεγάλο αυτό βιβλίο – 264 σελίδες, 65 χάρτες και 150 φωτογραφίες – καλύπτει όλες τις πλευρές του μυθικού βουνού: γεωγραφία, βλάστηση, χλωρίδα, πανίδα, μνημεία, καταφύγια και ορειβατικές διαδρομές, καθώς και αναλυτικά κεφάλαια για τη διάσωση, το ορεινό τρέξιμο, το ορειβατικό σκι, την αναρρίχηση και τον αναγκαίο εξοπλισμό.

Ο οδηγός καλύπτει 60 διαφορετικές ορειβατικές διαδρομές στον Όλυμπο. Πρακτικά, έχουν περιληφθεί όλα τα γνωστά και περισσότερο ή λιγότερο σημαδεμένα μονοπάτια του μεγάλου βουνού: όλες οι αναβάσεις στις κορυφές και τα καταφύγια, όλες οι μικρές δημοφιλείς πεζοπορίες και όλες οι μεγάλες διασχίσεις. Κάθε διαδρομή παρουσιάζεται μέσα από μια αναλυτική περιγραφή και ένα λεπτομερή χάρτη. Τα μετρητικά στοιχεία και η αξιολόγηση κινδύνων και δυσκολιών επιτρέπουν στον ορειβάτη να επιλέξει τη διαδρομή που αντιστοιχεί στις ικανότητές του.

ΟΛΥΜΠΟΣ – 60 διαδρομές
ΟΛΥΜΠΟΣ – 60 διαδρομές

Όπως επισημαίνουν οι συγγραφείς, η δασολόγος Κατερίνα Ζαγκαρέτου και ο πολιτικός μηχανικός Τριαντάφυλλος Αδαμακόπουλος, ο οδηγός ΟΛΥΜΠΟΣ – 60 διαδρομές επιδιώκει να αναστήσει μέσα στον επισκέπτη του βουνού έναν Όλυμπο αντάξιο του μεγέθους ενός παγκόσμιου συμβόλου.

Ο Νίκος Νέζης, που υπογράφει τον εισαγωγικό χαιρετισμό, αξιολογεί το έργο ως σημείο αναφοράς στη βιβλιογραφία του Ολύμπου.

Ο οδηγός Όλυμπος – 60 διαδρομές είναι διαθέσιμος από το e-shop του topoguide.gr.

Οδηγός του Ολύμπου

Όλυμπος topoguide

Φωτογραφίες και περιγραφές όλων των πηγών, κρηνών και άλλων μορφών ύδρευσης και ποτισμού του Ολύμπου περιλαμβάνεται στην εφαρμογή Όλυμπος topoguide.

Ο οδηγός Όλυμπος topoguide είναι διαθέσιμος για συσκευές Android από το Play Store.

Ο οδηγός Όλυμπος topoguide είναι επίσης διαθέσιμος για συσκευές iOS (iPhone και iPad) μέσα από την γενική εφαρμογή πεζοπορικών περιοχών Topoguide Greece. Προμηθευτείτε τον οδηγό του Ολύμπου ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.

Εξοπλισμένοι με τον μοναδικό σήμερα οδηγό για τον Όλυμπο Όλυμπος topoguide, εξερευνήστε άφοβα το βουνό των θεών.