Πουλιά της Ζακύνθου

Πουλιά της Ζακύνθου

Ζάκυνθος topoGuide
Ζάκυνθος topoGuide: Falco eleonorae

Η ορνιθοπανίδα της Ζακύνθου είναι αρκετά πλούσια. Στη δυτική και βόρεια πλευρά του νησιού φωλιάζουν αρκετά μικρόπουλα των Μεσογειακών θαμνώνων, όπως ο Μαυροτσιροβακος (Sylvia melanocephala), ο Κοκκινοτσιροβακος (Sylvia cantillans), το Φρυγανοτσιχλονο (Emberiza caesia), ο Θαμνοστιροβακος (Sylvia communis), ενώ οι εκτεταμένοι βραχώνες και θαλάσσιοι γκρεμοί είναι ιδανικοί για τον Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae) και στρουθιόμορφα όπως η Ασπροκωλίνα (Oenenathe hispanica), ο Βραχοτσοπανάκος (Sitta neumayer) και ο Γαλαζοκοτσυφας (Monticola solitarius).

Ζάκυνθος topoGuide
Ζάκυνθος topoGuide: Tyto alba

Οι αγροτικές εκτάσεις στο πεδινό τμήμα του νησιού φιλοξενούν – μεταξύ άλλων - Λιοστριτσίδες (Hippolais olivetorum) και Αμπελουργούς (Emberiza melanocephala), αλλά και νυκτόβια αρπακτικά όπως η Κουκουβάγια (Athene noctua), η Τυτώ (Tyto alba), ο Γκιώνης (Otus scops).

Ζάκυνθος topoGuide
Ζάκυνθος topoGuide: Sylvia cantillans

Στη θαλάσσια περιοχή γύρω από το νησί θα παρατηρήσουμε Θαλασσοκόρακες (Phalacrocorax aristotelis) και Αρτέμηδες (Calonectris diomedea).

Ζάκυνθος topoGuide
Ζάκυνθος topoGuide: Ardea cinerea

Οι δύο μεγάλες υγροτοπικές εκτάσεις (Αλυκές Κατασταρίου και Λίμνη Κερίου) αποτελούν καταφύγιο για πολλά είδη υδρόβιων και παρυδάτιων, τόσο το χειμώνα και πολύ περισσότερο κατά τη μετανάστευση.

Που θα τα βρείτε

Φωτογραφίες και περιγραφές ειδών πουλιών της Ζακύνθου περιλαμβάνονται στην εφαρμογή Ζάκυνθος topoGuide, διαθέσιμη τόσο για συσκευές Android, όσο και για συσκευές iOS (iPhone and iPad).
Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει μια χαρακτηριστική θέση για κάθε ζωϊκό είδος.