Χλωρίδα της Ζακύνθου

Χλωρίδα της Ζακύνθου

Γνωρίστε είδη φυτών

Ζάκυνθος topoGuide
Ζάκυνθος topoGuide: Anacamptis papilionacea

Η χλωρίδα της Ζακύνθου είναι αρκετά μελετημένη: από τα διαθέσιμα στοιχεία αποκαλύπτεται μια ιδιαίτερα πλούσια χλωρίδα, με αρκετά ενδιαφέροντα είδη. Συγκεκριμένα, από τη συγκέντρωση των δεδομένων από τις πολλές μεμονωμένες βοτανικές συλλογές και εργασίες εκτιμάται ότι η χλωρίδα της Ζακύνθου περιλαμβάνει περί τα 950 taxa (είδη και υποείδη). Κυρίαρχες οικογένειες είναι τα Αγρωστώδη (Graminae), τα Σύνθετα (Compositae) και τα Ψυχανθή (Leguminosae), δηλαδή είδη που περιλαμβάνουν πληθώρα συνανθρωπικών ειδών (που αναπτύσσονται σε ανθρωπογενείς και διαταραγμένους βιοτόπους), κάτι που συμφωνεί με την έντονη χρήση του χώρου που παρατηρείται στο νησί.

Ζάκυνθος topoGuide
Ζάκυνθος topoGuide: Fritillaria messanensisa

Χάρη, ωστόσο, στην πολύ εκτεταμένη απόκρημνη βραχώδη δυτική της ακτή, η Ζάκυνθος φιλοξενεί σε αυτή τη ζώνη 5 στενότοπα ενδημικά είδη: την ασπέρουλα Asperula naufraga, την μικρομέρια Micromeria browiczii και τα λιμόνια Limonium korakonisicum, Limonium zacynthium και Limonium phitosianum.

Ζάκυνθος topoGuide
Ζάκυνθος topoGuide: Gagea graeca

Πως θα τα βρείτε

Φωτογραφίες και περιγραφές ειδών χλωρίδας της Ζακύνθου περιλαμβάνονται στην εφαρμογή Ζάκυνθος topoGuide, διαθέσιμη τόσο για συσκευές Android, όσο και για συσκευές iOS (iPhone and iPad).
Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει την περιοχή-τύπο του φυτού.