Υπάτη-καταφύγιο ΕΟΣ

Υπάτη-καταφύγιο ΕΟΣ

Υπάτη-καταφύγιο ΕΟΣ Υπάτη-καταφύγιο ΕΟΣ Υπάτη-καταφύγιο ΕΟΣ Υπάτη-καταφύγιο ΕΟΣ Υπάτη-καταφύγιο ΕΟΣ Υπάτη-καταφύγιο ΕΟΣ Υπάτη-καταφύγιο ΕΟΣ

Η διαδρομή ξεκινά από την Υπάτη, περνά στη βάση του βράχου του κάστρου και ανεβαίνει με ελιγμούς το απότομο μέτωπο που οδηγεί στο μεγάλο λιβάδι Ροδοκάλο, το διατρέχει και μπαίνει στο ελατόδασος. Το μονοπάτι περνά από την Αμαλιόβρυση και βγαίνει στην Αμαλιόλακκα, την περιτρέχει και συνεχίζει μέχρι την Περδικόβρυση. Αμέσως μετά την πηγή, τέμνουμε έξι φορές το δασικό δρόμο και τελικά τον ακολουθύμε μέχρι το καταφύγιο.
Η διαδρομή Υπάτη-καταφύγιο ΕΟΣ περιλαμβάνεται στηνεφαρμογή Οίτη topoGuide, που διατίθεται τόσο για συσκευές Android, όσο και για συσκευές iOS (iPhone). Η εφαρμογή παρέχει ενεργητική πλοήγηση κατά μήκος της διαδρομής, καθώς και έναν πλούσιο οδηγό στη γεωγραφία, τη φύση και τον πολιτισμό της περιοχής.