Καπνοχώρι-Καστανιά

Καπνοχώρι-Καστανιά

Μια σύντομη διαδρομή, που ακολουθεί σε ένα μεγάλο ποσοστό δρόμους (μόνο το 25% του μήκους είναι μονοπάτι). Είναι ωστόσο χρήσιμη, καθότι υποδεικνύει τον συντομότερο δρόμο ανάμεσα στο Καπνοχώρι και την Καστανιά και μπορεί έτσι να αποτελέσει τμήμα μιας διάσχισης ή μιας κυκλικής πορείας.
Η διαδρομή Καπνοχώρι-Καστανιά περιλαμβάνεται στην εφαρμογή Οίτη topoGuide, που διατίθεται τόσο για συσκευές Android, όσο και για συσκευές iOS (iPhone). Η εφαρμογή παρέχει ενεργητική πλοήγηση κατά μήκος της διαδρομής, καθώς και έναν πλούσιο οδηγό στη γεωγραφία, τη φύση και τον πολιτισμό της περιοχής.