Υπάτη-Γερσαλή

Υπάτη-Γερσαλή

Πρόκειται για το παλιό μονοπάτι που διάνοιξαν οι Υπαταίοι για να φτάσουν στο ρηχό σπήλαιο, όπου έχτισαν το σπηλαιοεκκλησάκι της Αγίας Ιερουσαλήμ (που εδώ τη λένε Αγερσαλή ή Γερσαλή). Το μονοπάτι ξεκινά από το πλάτωμα Περιβόλια και όσο ανεβαίνει γίνεται πιό δύσκολο (έχει καλή σήμανση και βοηθήματα στα πιό απότομα ή εκτεθειμένα σημεία).

Η διαδρομή Υπάτη-Γερσαλή περιλαμβάνεται στην εφαρμογή Οίτη topoGuide, που διατίθεται τόσο για συσκευές Android, όσο και για συσκευές iOS (iPhone). Η εφαρμογή παρέχει ενεργητική πλοήγηση κατά μήκος της διαδρομής, καθώς και έναν πλούσιο οδηγό στη γεωγραφία, τη φύση και τον πολιτισμό της περιοχής.