Καταβόθρα-Πύργος

Καταβόθρα-Πύργος

Παύλιανη-Καταβόθρα Παύλιανη-Καταβόθρα

Η διαδρομή ακολουθεί το δρόμο που διατέμνει το οροπέδιο και τον αφήνει στη μεγάλη ρεματιά Ρενιόρεμα για να πιάσει διαδοχικά δρομάκια που σβήνουν μέσα στον άξονα του ρέματος, σε μεγάλο ξέφωτο. Από το ξέφωτο ακολουθούμε δασωμένη ράχη, μέχρι που βγαίνουμε στα γυμνά, ανατολικά της κορυφής. Μέχρι εδώ δεν υπάρχει πρακτικά μονοπάτι, απλά ακολουθούμε τον άξονα της ράχης. Στα γυμνά υπάρχουν διάφορα γιδόστρατα που έχουν γενικό προσανατολισμό προς την κορυφή.
Η διαδρομή Καταβόθρα-Πύργος περιλαμβάνεται στην εφαρμογή Οίτη topoGuide, που διατίθεται τόσο για συσκευές Android, όσο και για συσκευές iOS (iPhone). Η εφαρμογή παρέχει ενεργητική πλοήγηση κατά μήκος της διαδρομής, καθώς και έναν πλούσιο οδηγό στη γεωγραφία, τη φύση και τον πολιτισμό της περιοχής.