Ερπετά & αμφίβια του Ταϋγέτου

Ερπετά & αμφίβια του Ταϋγέτου

Όπως για τις περισσότερες κατηγορίες οργανισμών, έτσι και για τα ερπετά δεν υπάρχει λεπτομερής καταγραφή των ειδών που απαντούν στον Ταΰγετο. Από τις αποσπασματικές καταγραφές, το τυποποιημένο δελτίο δεδομένων της περιοχής NATURA και τα αναλυτικότερα δεδομένα που υπάρχουν για τον γειτονικό ορεινό όγκο του Πάρνωνα, εκτιμάται ότι στον Ταΰγετο απαντούν περίπου 30 είδη ερπετών και αμφιβίων.

Ταΰγετος topoguide
Ερπετά & αμφίβια του Ταϋγέτου
Σπιτόφιδο (Zamenis situla)

Στα ερπετά περιλαμβάνονται σαύρες όπως η Ελληνική Σαύρα, Hellenolacerta graeca και η Γουστέρα της Πελοποννήσου, Podarcis peloponnesiacus (ενδημικές της Πελοποννήσου), αλλά και η Σαύρα του Μοριά, Algyroides moreoticus, ο Οφιόμορος (Ophisaurus apodus) κ.α., καθώς και φίδια όπως η οχιά, Vipera ammodytes, η σαΐτα, Platyceps najadum, ο Λαφιάτης, Elaphe quatuorlineata και οι χερσαίες χελώνες Κρασπεδωτή Χελώνα, Testudo marginata και Μεσογειακή Χελώνα, Testudo hermanni.

Από τα αμφίβια, στην περιοχή απαντούν οι δύο μικροί ορεινοί βάτραχοι (Rana dalmatina, Rana graeca), ο Δενδροβάτραχος (Hyla arborea) και οι φρύνοι Χωματόφρυνος (Bufo bufo) και Πράσινος Φρύνος, (Bufo viridis), καθώς και η Σαλαμάνδρα (Salamandra salamandra).

Κείμενο: Απ. Καλτσής
Φωτογραφίες: Τ. Αδαμακόπουλος

Ταΰγετος topoguide

Ερπετά & αμφίβια του Ταϋγέτου

topoguide Greece
Φωτογραφίες και περιγραφές ειδών ερπετών και αμφιβίων του Ταϋγέτου περιλαμβάνονται στην εφαρμογή Ταΰγετος topoguide.

Ο οδηγός Ταΰγετος topoguide είναι διαθέσιμος για συσκευές Android μαζί με άλλες δεκάδες περιοχές της Ελλάδας, μέσα στη γενική εφαρμογή topoguide Greece. Ο Ταΰγετος topoguide περιλαμβάνεται στην ομάδα της Πελοποννήσου. Αποκτήστε τον οδηγό Ταΰγετος Όρος topoguide ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.

Ο οδηγός Ταΰγετος topoguide είναι επίσης διαθέσιμος για συσκευές iOS (iPhone και iPad) μέσα από την γενική εφαρμογή πεζοπορικών περιοχών Topoguide Greece. Αποκτήστε τον οδηγό Ταΰγετος topoguide ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή: θα τον βρείτε στην ομάδα της Πελοποννήσου.

Στο πεδίο, το topoguide Greece κάνει ενεργητική πλοήγηση κατά μήκος της διαδρομής, ειδοποιώντας τον πεζοπόρο για την απομάκρυνσή του από το μονοπάτι, ενώ παράλληλα τον ενημερώνει για δεκάδες Σημεία Ενδιαφέροντος που βρίσκονται στην περιοχή της διαδρομής.