Πεζοπορία στον Ταΰγετο

Πεζοπορία και ορειβασία
στον Ταΰγετο

Ταΰγετος topoguide
Ταΰγετος topoguide: Στις Γούβες, στο μονοπάτι από το καταφύγιο προς την κορυφή του Προφήτη Ηλία

Ο Ταΰγετoς πρoσφέρει έvα ευρύ φάσμα πεζοπορικών και oρειβατικών διαδρoμών. Στον τομέα της πεζοπορίας - ολιγόωρες πορείες πoυ έχoυv σαv αφετηρία τoυς πεδιvoύς oικισμoύς και φτάvoυv μέχρι τα oρειvά χωριά - ο Ταΰγετος προσφέρει ένα ανεξάντλητο πεδίο, με πολύ ενδιαφέρουσες διαδρομές.

Ο έμπειρος oρειβάτης θα βρει στον Ταΰγετo το ιδανικό πεδίο για μεγάλες διαδρομές: αvαβάσεις στις κoρυφές, ένα μεγάλο τμήμα της διαδρομής του Ευρωπαϊκού Μονοπατιού Ε4 ή μεγάλες διασχίσεις δύo ή τριώv ημερώv που συνδυάζουν τις αναβάσεις της ανατολικής πλευράς με τις μεγάλες χαράδρες του δυτικού Ταϋγέτου (Βυρός, Ρίντομο, ρέμα Βίvτoλης, φαράγγι Κοσκάρακας). H ανάβαση στον Προφήτη Ηλία θεωρείται από τις πιό εντυπωσιακές αναβάσεις κορυφών.

Ταΰγετος topoguide
Ταΰγετος topoguide: Στο Ο32 - το δύσκολο βήμα στο Σιδηρόκαστρο

Δύο από τα μονοπάτια Μεγάλων Διαδρομών της χώρας συναντιώνται πάνω στις κορυφές του Ταϋγέτου: Το Ε4, που ελίσσεται διαμήκως της κορυφογραμμής του και το Ο32, που τον τέμνει εγκάρσια.

Επίσης στη Λαγκάδα έχει οργανωθεί ένα ενδιαφέρον αναρριχητικό πεδίο που περιλαμβάνει μια εvότητα τεσσάρωv μικρώv oρθoπλαγιώv με διαδρoμές αθλητικής αvαρρίχησης. Τέλoς, τo δίκτυo των δασικών δρόμων πρoσφέρει αρκετές ευκαιρίες για διαδρoμές με πoδήλατo βoυvoύ.

Το Ε4

Με την τελευταία ανανέωση της υποδομής του πεζοπορικού εξοπλισμού του Ταϋγέτου - ήδη αρκετά κουρασμένη, καθοτι έγινε το 2000 - έγιναν πολλές βελτιώσεις στην όδευση και τη σήμανση του Ε4. Η διαδρομή του Ε4 στον Ταΰγετo ξεκινά από τη Σπάρτη, ανηφορίζει ομαλά μέχρι το Νέο Μυστρά, περνά από την Ταϋγέτη και την Αναβρυτή και διατρέχει με καλά πατημένα μονοπάτια τις ανατολικές πλαγιές του συγκροτήματος, από τα Λακκώματα, το καταφύγιο, τον Άγιο Δημήτριο και μεχρι την Παναγία Γιάτρισα, από όπου χάνει σταδιακά ύψος σε ένα λοφώδες πεδίο, με κατεύθυνση προς το Γύθειο.

Το Ο32

Ταΰγετος topoguide
Ταΰγετος topoguide: Το τμήμα του Ο32 στην κορυφογραμμή

Η κορυφογραμμή του Ταϋγέτου διατέμνεται από τη διαδρομή του Ο32, που φτάνει εδώ από τον Βόρειο Ταΰγετο και μέσα από τη χαράδρα του Βυρού καταλήγει στα Τσέρια της Μεσσηνιακής Μάνης. Το τμήμα του Ο32 στον Ταΰγετο αφορά στα 5 τελευταία ημερήσια σκέλη. Το Ο32 κρύβει εδώ μερικά από τα πιό όμορφα και πιό "ορειβατικά" σκέλη του, όπως τη χαράδρα του Βυρού και τη χαράδρα της Κοσκάραγας.

Ορειβασία

Οι διαδρομές, εκτός των πορειών που ήδη εντάσονται στο Ε4 και το Ο32, που ανηφορίζουν προς τις κορυφές και την κορυφογραμμή του Ταϋγέτου είναι αρκετές. Ανάμεσά τους, κλασικές αναβάσεις, όπως από το καταφύγιο στον Προφήτη Ηλία, μεγάλες πορείες, όπως οι διασκελισμοί από το Παξιμάδι και τον Τσάρκο, διασχίσεις, όπως ο Πενταδάκτυλος, και δύσκολες αναβάσεις, όπως από το Ρίντομο στο Χαλασμένο Βουνό.

Μέσω των παρακάτω συνδέσμων, παρουσιάζουμε τις πιο δημοφιλείς από τις πιο πάνω πορείες.

Πεζοπορία

Η συντονισμένη δράση των δήμων της Λακωνίας και του Ορειβατικού Συλλόγου Σπάρτης δημιούργησε το 2000 μια καλά οργανωμένη υποδομή για την πεζοπορία και ορειβασία στον Ταΰγετο: σημάνθηκαν σχεδόν όλα τα μονοπάτια, ανακατεσκευάστηκε η καλύβα στον Τσάρκο ως καταφύγιο ανάγκης, τοποθετήθηκαν πινακίδες και εκδόθηκαν ορειβατικός χάρτης και οδηγός.

Με βάση τον εξοπλισμό αυτό, ο Ταΰγετος αποτέλεσε το καλύτερα οργανωμένο πεζοπορικό πεδίο στην Νότια Ελλάδα. Έκτοτε - έχουν περάσει 20 χρόνια - και παρόλη την προσπάθεια συντήρησης, η υποδομή αυτή φθάρθηκε και κατά τόπους καταστράφηκε. Ωστόσο, μεγάλο μέρος των διαδρομών έχουν κρατηθεί σε καλή κατάσταση και συνθέτουν σήμερα ένα αρκετά πλούσιο πλέγμα μικρών και μεσαίων πεζοπορικών διαδρομών.

Χαρακτηριστικό στοιχείο του πλέγματος είναι οι μικρού μήκους αλλά αξιόλογης υψομετρικής διαφοράς πορείες που συνδέουν τον κάμπο με τους οικισμούς και τα μοναστήρια που αναπτύχθηκαν στην ζώνη πάνω από τα πρώτα αντερείσματα του ανατολικού Ταϋγέτου: οι διαδρομές αυτές, προς την Ταϋγέτη, τη Ζαγούνα, τη Σέλλα, το Μυργιάλι, την Αναβρυτή, τα Καλύβια Σοχάς, την Κουμουστά ή τη μονή Γόλας, είναι από τις ωραιότερες πορείες της πολυπρόσωπης ημιορεινής ζώνης της Πεοποννήσου.

Κείμενο και φωτογραφίες: Τ. Αδαμακόπουλος

topoguide Greece

Πεζοπορία στον Ταΰγετο

topoguide Greece
Ο πληρέστερος οδηγός φύσης και πεζοπορίας για τον Ταΰγετο είναι ο οδηγός Ταΰγετος topoguide. Πρόκειται για έναν ψηφιακό οδηγό περιήγησης που περιλαμβάνει ένα μεγάλο ψηφιακό βιβλίο για τον Ταΰγετο, ενώ παράλληλα εστιάζει στην πεζοπορία και την ορειβασία. Η εφαρμογή Ταΰγετος topoguide περιλαμβάνει 34 πεζοπορικές και ορειβατικές διαδρομές.

Ο οδηγός Ταΰγετος topoguide είναι διαθέσιμος για συσκευές Android μαζί με άλλες δεκάδες περιοχές της Ελλάδας, μέσα στη γενική εφαρμογή topoguide Greece. Ο Ταΰγετος topoguide περιλαμβάνεται στην ομάδα της Πελοποννήσου. Αποκτήστε τον οδηγό Ταΰγετος Όρος topoguide ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.

Ο οδηγός Ταΰγετος topoguide είναι επίσης διαθέσιμος για συσκευές iOS (iPhone και iPad) μέσα από την γενική εφαρμογή πεζοπορικών περιοχών Topoguide Greece. Αποκτήστε τον οδηγό Ταΰγετος topoguide ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή: θα τον βρείτε στην ομάδα της Πελοποννήσου.

Στο πεδίο, το topoguide Greece κάνει ενεργητική πλοήγηση κατά μήκος της διαδρομής, ειδοποιώντας τον πεζοπόρο για την απομάκρυνσή του από το μονοπάτι, ενώ παράλληλα τον ενημερώνει για δεκάδες Σημεία Ενδιαφέροντος που βρίσκονται στην περιοχή της διαδρομής.