Πεζοπορία στον Ταΰγετο

Πεζοπορία στον Ταΰγετο

Ταΰγετος topoGuide
Ταΰγετος topoGuide: Στις Γούβες, στο μονοπάτι από το καταφύγιο προς την κορυφή του Προφήτη Ηλία

Ο oρειβάτης θα βρει στον Ταΰγετo το ιδανικό αλπικό πεδίο για μεγάλες διαδρομές: αvαβάσεις στις κoρυφές, ένα μεγάλο τμήμα της διαδρομής του Ευρωπαϊκού Μονοπατιού Ε4 ή μεγάλες διασχίσεις δύo ή τριώv ημερώv που συνδυάζουν τις αναβάσεις της ανατολικής πλευράς με τις μεγάλες χαράδρες του δυτικού Ταϋγέτου (Βυρός, Ρίντομο, ρέμα Βίvτoλης, φαράγγι Κοσκάρακας). H ανάβαση στον Προφήτη Ηλία θεωρείται από τις πιό εντυπωσιακές αναβάσεις κορυφών.

Ταΰγετος topoGuide
Ταΰγετος topoGuide: Στο Ο32 - το δύσκολο βήμα στο Σιδηρόκαστρο

Δύο από τα μονοπάτια μεγάλων διαδρομών της χώρας συναντιώνται πάνω στις κορυφές του: Το Ε4, που κινείται διαμήκως της κορυφογραμμής του, και το Ο32, που κινείται εγκάρσια.

Ταΰγετος topoGuide
Ταΰγετος topoGuide: Το τμήμα του Ο32 στην κορυφογραμμή

Η κορυφογραμμή του Ταϋγέτου διατέμνεται από τη διαδρομή του Ο32, που φτάνει εδώ από τον Βόρειο Ταΰγετο και μέσα από τη χαράδρα του Βυρού καταλήγει στα Τσέρια της Μεσσηνιακής Μάνης. Το τμήμα του Ο32 στον Ταΰγετο αφορά στα 5 τελευταία ημερήσια σκέλη. Το Ο32 κρύβει εδώ μερικά από τα πιό όμορφα και πιό "ορειβατικά" σκέλη του, όπως τη χαράδρα του Βυρού και τη χαράδρα της Κοσκάραγας.

Ο πληρέστερος οδηγός πεζοπορίας για τον Ταΰγετο είναι η εφαρμογή Ταΰγετος topoguide, διαθέσιμη τόσο για συσκευές Android, όσο και για συσκευές iOS.
Πρόκειται για έναν ψηφιακό οδηγό περιήγησης που περιλαμβάνει περιγραφές και φωτογραφίες και εστιάζει στις διαδρομές με τα πόδια ή το ποδήλατο και περιλαμβάνει 34 πεζοπορικές διαδρομές.