Menalon Trail

Menalon Trail

Menalon Trail, Χαράδρα Λούσιου Menalon Trail, Χαράδρα Λούσιου Menalon Trail, Χαράδρα Λούσιου

Ένα μεγάλο μέρος από τα μονοπάτια του Δυτικού Μαινάλου έχουν ενταχθεί στο μεγάλο πιστοποιημένο μονοπάτι Menalon Trail. Το Menalon Trail ξεκινά από τη Στεμνίτσα, περνά από Δημητσάνα και Βυτίνα και φτάνει στα Λαγκάδια, διαγράφοντας ένα μεγάλο τόξο μήκους 75 χλμ.

Ο πληρέστερος οδηγός πεζοπορίας για το Menalon Trail και την ευρύτερη περιοχή του Μαινάλου είναι η εφαρμογή topoGuide Menalon Trail. Πρόκειται για έναν ψηφιακό οδηγό περιήγησης που περιλαμβάνει περιγραφές και φωτογραφίες για την πλήρη διαδρομή του Menalon Trail και πολλές άλλες πεζοπορικές διαδρομές στην ίδια περιοχή.

Το Menalon Trail έχει οργανωθεί σε οκτώ τμήματα: