Μοναστήρια στον Ταΰγετο

Μοναστήρια στον Ταΰγετο

Ταΰγετος topoguide
Ταΰγετος topoguide: Η μονή Παναγίας Γόλας

Χάρη στην ιδιαίτερη μορφολογία της ανατολικής όψης - απόκρημνη, αυλακωμένη από φαράγγια, γεμάτη σπήλαια και φυσικά οχυρωμένες διαβάσεις - ο λακωνικός Ταΰγετος φιλοξένησε πολλές μοναστικές εγκαταστάσεις, οι παλιότερες από τις οποίες χρονολογούνται από την τελευταία περίοδο αίγλης του Βυζαντίου, ενώ οι περισσότερες σηματοδοτούν την εποχή της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης της αγροτικής Ελλάδας, την ύστερη Τουρκοκρατία.

Ταΰγετος topoguide
Ταΰγετος topoguide: Η μονή Δήμιοβας

Αντίστοιχα, η μεσσηνιακή πλευρά της οροσειράς, φιλοξένησε αρκετές σημαντικές μονές, σε θέσεις που είτε διασώζουν τοποθεσίες αρχαίων ιερών, είτε εξασφάλιζαν την αναγκαία φυσική άμυνα.

Οδηγός Ταϋγέτου

Ταΰγετος topoguide

Φωτογραφίες και περιγραφές μοναστηριών της περιοχής του Ταϋγέτου περιλαμβάνονται στην εφαρμογή Ταΰγετος topoguide.

Ο οδηγός Ταΰγετος topoguide είναι διαθέσιμος για συσκευές Android από το Play Store.

Ο οδηγός Ταΰγετος topoguide είναι επίσης διαθέσιμος για συσκευές iOS (iPhone και iPad) μέσα από την γενική εφαρμογή πεζοπορικών περιοχών Topoguide Greece. Προμηθευτείτε τον οδηγό του Ολύμπου ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.

Η εφαρμογή Ταΰγετος topoguide καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει το σημείο ενδιαφέροντος με ακρίβεια.