Χλωρίδα του Παρνασσού

Χλωρίδα του Παρνασσού

Γνωρίστε είδη φυτών

Παρνασσός topoguide
Παρνασσός topoguide: Paeonia parnassica

Το ύψος και η σχετική απομόνωση του Παρνασσού από τη βασική ραχοκοκαλιά της Πίνδου, σε συνδυασμό με τη γεωλογική ποικιλομορφία που εμφανίζει, συνέβαλαν στην εξέλιξη μιας ενδιαφέρουσας και συχνά μοναδικής ορεινής χλωρίδας.

Παρνασσός topoguide
Παρνασσός topoguide: Viola kitaibeliana

Συνολικά, περισσότερα από 900 είδη και υποείδη φυτών φύονται στο βουνό. Από αυτά, 4 τουλάχιστον είδη είναι τοπικά ενδημικά του Παρνασσού (Centaurea musarum, Hieracium gaudryi subsp. gaudryi, Euphorbia orphanidis, Campanula topaliana subsp. delphica), τουλάχιστον 12 έχουν περιορισμένη εξάπλωση στα βουνά της Στερεάς Ελάδας (όπως τα Paeonia parnassica, Silene barbeyana, Stachys swainsonii swainsonii, Campanula rupicola, Erysimum parnassi, Bupleurum capillare) και περισσότερα από 50 είναι ελληνικά ενδημικά. Έτσι, από την οπτική της χλωριδικής ποικιλίας και της σπανιότητας των φυσικών ειδών, ο Παρνασσός είναι από τα πιό ενδιαφέροντα βουνά και οι ιδιαιτερότητες αυτές σε συνδυασμό με την ευκολία στην πρόσβαση τον κάνει ιδανικό πεδίο για βοτανική εξερεύνηση.

Παρνασσός topoguide
Παρνασσός topoguide: Ophrys spruneri

Η αίγλη των Δελφών, το μυστηριακό πέπλο του Παρνασσισμού και η γοητεία του τοπίου του προσέλκυσαν δεκάδες βοτανικούς, ήδη από τον 18ο αιώνα. Καθώς εδώ πρωτοκαταγράφηκαν πολλά σπάνια ή ενδημικά φυτά της Ελλάδας, δεν είναι παράξενο που το όνομα του είδους περιέχει το πρόσφυμα parnass ή άλλα χαρακτηριστικά τοπωνύμια του βουνού. Έτσι ονομάστηκε από την περιοχή των Δελφών, όπου ευδοκιμεί, η ορχιδέα Ophrys delphinensis, η βαθυκόκκινη παιώνια, ενδημική του Παρνασσού και του Ελικώνα, λέγεται Paeonia parnassica, ένα πρώιμο φθινοπωρινό κολχικό του Παρνασσού λέγεται Colchicum parnassicum, ενώ το τοπικό υποείδος ενός φθινοπωρινού κρόκου με ευρύτερη εξάπλωση λέγεται Crocus hadriaticus subsp. parnassicus.

Παρνασσός topoguide
Παρνασσός topoguide: Ophrys speculum

Ανάλογα, ονομασίες σχετιζόμενες με το βουνό έχουν και ο Αστράγαλος του Παρνασσού (Astragalus thracicus subsp. parnassi), η Σκουτελάρια του Παρνασσού (Scutelaria rupestris subsp. parnassica) και ο Κονβόλβουλος του Παρνασσού (Convolvulus boissieri subsp. parnassicus) και φυσικά τα αποκλειστικά ενδημικά είδη της περιοχής, όπως η όμορφη καμπανούλα των βράχων Campanula topaliana subsp. delphica και η Κενταύρεια των Μουσών (Centaurea musarum).

Παρνασσός topoguide
Παρνασσός topoguide: Ophrys mammosa

Η χλωρίδα του Παρνασσού περιλαμβάνει επίσης πολλές ορχιδέες, όπως τα Ophrys mammosa, Ophrys argolica, Ophrys cornuta, Ophrys speculum, Ophrys lutea, Ophrys sphegodes, Ophrys spruneri, Orchis italica, Neotinea maculata και Himantoglossum robertianum στα χαμηλότερα υψόμετρα και τις Orchis pallens, Orchis quadripunctata και Cephalanthera damasonium στην ορεινή ζώνη.

Παρνασσός topoguide
Παρνασσός topoguide: Ophrys argolica

Πως θα τα βρείτε

Φωτογραφίες και περιγραφές ειδών χλωρίδας του Παρνασσού, σπάνιων και κοινών, περιλαμβάνονται στην εφαρμογή Παρνασσός topoguide, που διατίθεται τόσο για συσκευές Android, όσο και για συσκευές iOS (iPhone).
Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει την περιοχή-τύπο του φυτού με ακρίβεια.

Φωτογραφίες και περιγραφές ειδών χλωρίδας του Παρνασσού, σπάνιων και κοινών, περιλαμβάνονται στον οδηγό Παρνασσός topoguide, που περιλαμβάνεται στην ομάδα της Κεντρικής Ελλάδας της γενικής εφαρμογής topoguide Greece.

Η εφαρμογή topoguide Greece είναι διαθέσιμη τόσο για συσκευές Android, όσο και για συσκευές iOS (iPhone).
Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει το σημείο ενδιαφέροντος με ακρίβεια.