Τα πουλιά της Ορεινής Ναυπακτίας

Τα πουλιά της Ορεινής Ναυπακτίας

Ναυπακτία topoguide
Τα πουλιά της Ορεινής Ναυπακτίας
Καμποδεντροβάτης (Certhia brachydactyla)

Η περιοχή της Ναυπακτίας δεν διαθέτει την ποικιλία ορνιθοπανίδας που εμφανίζουν τα ψηλότερα συγκροτήματα της περιοχής, είναι, ωστόσο, σημαντική για δασόβια πτηνά και πουλιά των θαμνώνων. Εκτός από τους δρυοκολάπτες που φωλιάζουν (Μαύρος, Πράσινος, Μεσαίος κ.α.), εμφανίζονται και αρκετά ενδιαφέροντα δασόβια στρουθιόμορφα όπως ο Χρυσοβασιλίσκος, ο Δεντροτσοπανάκος, η Βουνοπαπαδίτσα κ.α. Σε μεγάλους αριθμούς το φθινόπωρο και τον χειμώνα εμφανίζονται οι Φάσσες, που – δυστυχώς – αποτελούν από τα «αγαπημένα» θηράματα των κυνηγών, ενώ κοινοί χειμερινοί επισκέπτες είναι διαφορές Τσίχλες (Κοινή Τσίχλα, Γερακότσιχλα, Κεδρότσιχλα).

Κείμενο και φωτογραφίες: Τ. Αδαμακόπουλος

Πως θα τα βρείτε

Φωτογραφίες και περιγραφές ειδών πανίδας της Ορεινής Ναυπακτίας, σπάνιων και κοινών, περιλαμβάνονται στην εφαρμογή Ναυπακτία topoguide, που διατίθεται τόσο για συσκευές Android, όσο και για συσκευές iOS (iPhone).
Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει την περιοχή-τύπο του είδους με ακρίβεια.