Ερπετά & αμφίβια της Ορεινής Ναυπακτίας

Ερπετά & αμφίβια της Ορεινής Ναυπακτίας

Χάρη στην πληθώρα ρεμάτων, τα αμφίβια ευημερούν στην περιοχή, με είδη όπως όπως ο Ελληνικός Κοινός Τρίτωνας (Lissotriton graecus), η σαλαμάνδρα (Salamandra salamandra), οι ορεινοί βάτραχοι (Rana graeca, R. dalmatina). Από τα ερπετά, μπορούμε να συναντησουμε τα τυπικά είδη της ηπειρωτικής χωρας: χελώνες (π.χ. Testudo hermanni, Testudo marginata), φίδια (π.χ. Coronella austriaca, Natrix natrix) και σαύρες.

Ναυπακτία topoguide
Ερπετά & αμφίβια της Ορεινής Ναυπακτίας
Σαλαμάνδρα (Salamandra salamandra)

Άλλα είδη

Ναυπακτία topoguide
Ερπετά & αμφίβια της Ορεινής Ναυπακτίας
Ποταμοκάβουρας (Potamon potamios)

Στα αναρίθμητα ρέματα της Ορεινής Ναυπακτίας θα συναντήσουμε απρόσμενα πολλούς Ποταμοκάβουρες (Potamon potamios)

Κείμενο και φωτογραφίες: Τ. Αδαμακόπουλος

Πως θα τα βρείτε

Φωτογραφίες και περιγραφές ειδών πανίδας της Ορεινής Ναυπακτίας, σπάνιων και κοινών, περιλαμβάνονται στην εφαρμογή Ναυπακτία topoguide, που διατίθεται τόσο για συσκευές Android, όσο και για συσκευές iOS (iPhone).
Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει την περιοχή-τύπο του είδους με ακρίβεια.