Βαράσοβα: Άνω Βασιλική-κορυφή Βαράσοβας

Τα μικρά βουνά της Στερεάς Ελλάδας

Βαράσοβα
Άνω Βασιλική-κορυφή Βαράσοβας