Αράκυνθος: Μονή Αγίου Συμεών-Καρίτσα

Τα μικρά βουνά της Στερεάς Ελλάδας

Αράκυνθος
Μονή Αγίου Συμεών-Καρίτσα