Βαράσοβα: Άνω Βασιλική-σπηλιές-κορυφή Βαράσοβας

Τα μικρά βουνά της Στερεάς Ελλάδας

Βαράσοβα
Άνω Βασιλική-σπηλιές-κορυφή Βαράσοβας