Βαράσοβα: Μ. Αγίου Νικολάου-κορυφή Βαράσοβας

Τα μικρά βουνά της Στερεάς Ελλάδας

Βαράσοβα
Μονή Αγίου Νικολάου-κορυφή Βαράσοβας