Μοναστήρια των Σπετσών

Μοναστήρια των Σπετσών

Κείμενο και φωτογραφίες: Τ. Αδαμακόπουλος

Στις Σπέτσες λειτουργούν δύο μονές, η μονή Αγίων Πάντων και η μονή Παναγίας Γοργοεπηκόου. Είναι και οι δύο νεότερα καθιδρύματα, του 19ου και του 20ού αιώνα αντίστοιχα. Μια παλαιότερη μονή, του Αγίου Νικολάου, κοντά στο Παλιό Λιμάνι των Σπετσών, διαλύθηκε στις αρχές του 19ου αιώνα και το καθολικό της είναι σήμερα ο μητροπολίτικός ναός του νησιού.

Η μονή Αγίων Πάντων

Σπέτσες: Η μονή Αγίων Πάντων
Σπέτσες: Η μονή Αγίων Πάντων

Η μονή των Αγίων Πάντων είναι το παλαιότερο από τα δύο μοναστήρια των Σπετσών. Η μονή ιδρύθηκε τη δεκαετία του 1830, αρχικά σαν μικρή κοινότητα με καθολικό το προϋπάρχον ξωκλήσι των Αγίων Πάντων. Η μονή παρέμεινε ενεργή, υπό τη φροντίδα εργώδους γυναικείας αδελφότητας και είναι σήμερα γνωστή για το αγιογραφικό και ποιμαντικό έργο της.
Το παλιό καθολικό ανοικοδομήθηκε εκ βάθρων το 2001. Μέσα στον περίβολο της μονής διατηρείται ο τάφος του ευεργέτη του νησιού Ανάργυρου.
Η μονή γιορτάζει με πανηγυρικές εκδηλώσεις την ημέρα των Αγίων Πάντων (είναι κινητή εορτή).

Η μονή Παναγίας Γοργοεπηκόου

Σπέτσες: Η μονή Παναγίας Γοργοεπηκόου
Σπέτσες: Η μονή Παναγίας Γοργοεπηκόου

Η παλαιοημερολογίτικη μονή της Παναγίας Γοργοεπηκόου και των Αγίων Μυροφόρων ιδρύθηκε το 1984, από μοναχές που αποσχίστηκαν από την παρακείμενη μονή Αγίων Πάντων.
Η μονή γιορτάζει δύο φορές το χρόνο: των Αγίων Μυροφόρων και της Παναγίας Γοργοεπηκόου, σύμφωνα με το παλιό ημερολόγιο.