Παρνασσός: Κύκλος στα Καλάνια

Παρνασσός

Κύκλος στα Καλάνια

Κείμενο και φωτογραφίες: Τ. Αδαμακόπουλος

Παρνασσός
Παρνασσός
Στο ξωκλήσι του Προφήτη Ηλία

Τα Καλάνια είναι ένα εσωτερικό οροπέδιο του Δυτικού Παρνασσού. Πρόκειται για μια μεταβατική μορφή ανάμεσα στο οροπέδιο και την πόλγη: ένα μέρος από τα νερά του οροπεδίου απορρρέουν προς τα νότια, ενώ μέρος τους κατεισδύει στο καρστικό δίκτυο.

Τα Καλάνια έχουν εύφορα εδάφη και καλλιεργούνται εδώ και αιώνες από τους ιδιοκτήτες των αγροτεμαχίων, οι οποίοι κατάγονται από τους Δελφούς. Είναι γνωστό ότι στο οροπέδιο από τις αρχές του 19ου αι. καλλιεργούντο σιτάρι και λαθούρι. Σήμερα η ένταση των καλλιεργειών έχει φυσικά μειωθεί, ενώ έχει αυξηθεί η ποκιλία τους.

Στο βραχώδες ύψωμα που επιβλέπει το οροπέδιο κτίστηκε το 19ο αιώνα το πρώτο ξωκλήσι του Προφήτη Ηλία. Το κτίσμα ανακαινίστηκε στις αρχές του 20ού αιώνα και ανακαταστευάστηκε το 1958.

Η πορεία ξεκινά από τον Προφήτη Ηλία των Καλανιών και ακολουθεί ένα παλιό δρομάκι σαν μονοπάτι με βορεινή κατεύθυνση. Το δρομάκι κατηφορίζει προς το χαμηλότερο σημείο της λεκάνης της Μεγάλης Βρύσης.

Παρνασσός
Παρνασσός: Στη Μεγάλη Βρύση
Από την καταβόθρα ανηφορίζουμε ομαλά σε δρομάκι μέχρι τη Μεγάλη Βρύση. Από εδώ συνεχίζουμε πάνω στο ίχνος του Ε4 μέχρι τα Καλάνια και με το κεντρικό δρομάκι του οροπεδίου φτάνουμε στην αφετηρία μας, την μικρή βραχώδη έξαρση του Προφήτη Ηλία. Σήμανση έχει μόνο το σκέλος της ανόδου από τη Μεγάλη Βρύση προς τα Καλάνια, που συμπίπτει με το Ε4.

Γεώτοποι

Η καταβόθρα της Μεγάλης Βρύσης

Κύκλος στα Καλάνια
Η κοιλάδα της Μεγάλης Βρύσης αρχικά αποτελούσε τμήμα ενός ευρύτερου ενιαίου χώρου, που απλωνόταν μέχρι τις γειτονικές δολίνες. Σταδιακά, οι απορροές της μεγάλης αυτή λεκάνης και με τη βοήθεια της καρστικής διάβρωσης, διαμόρφωσαν ένα φυσικό διάφραγμα, που διήρεσε το χώρο σε δύο υδρολογικές υποενότητες/ Τα νερά της άνω λεκάνης δημιούργησαν μια τοπική καταβόθρα και κατείσδυσαν σε αητήν.

Κάθε άνοιξη, με το λιώσιμο των χιονιών, στην είσοδο της καταβόθρας σχηματίζεται μια μικρή λίμνη.

Οδηγός του Παρνασσού

Η διαδρομή Κύκλος στα Καλάνια περιλαμβάνεται στην εφαρμογή Παρνασσός topoguide.

Ο οδηγός Παρνασσός topoguide είναι διαθέσιμος για συσκευές Android από το Play Store.

Ο οδηγός Παρνασσός topoguide είναι επίσης διαθέσιμος για συσκευές iOS (iPhone και iPad) μέσα από την γενική εφαρμογή πεζοπορικών περιοχών Topoguide Greece. Προμηθευτείτε τον οδηγό του Παρνασσού ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.

Η εφαρμογή παρέχει ενεργητική πλοήγηση κατά μήκος της διαδρομής, καθώς και έναν πλούσιο οδηγό στη γεωγραφία, τη φύση και τον πολιτισμό της περιοχής του Παρνασσού.

Όλα τα σημεία ενδιαφέροντος που απεικονίζονται στο χάρτη αποτελούν διαδραστικές πηγές πληροφορίας της εφαρμογής: στο πεδίο, κάθε σημείο προβάλλεται αυτόματα στην οθόνη όταν το πλησιάζουμε και μας οδηγεί στο σχετικό λήμα του ψηφιακού οδηγού που περιέχεται στην εφαρμογή.