Γράμοστα-Διάσελο Κιάφας-Κιάφα

Ορειβασία στο Γράμο

Χωριό Γράμος
Διάσελο Κιάφας
Κιάφα

Κείμενο και φωτογραφίες: Τ. Αδαμακόπουλος

Η διαδρομή Γράμοστα-διάσελο Κιάφας-Κιάφα διατρέχει τα μεγάλα λιβάδια της Γράμοστας μέχρι το πέρασμα της Κιάφας και μετά συνεχίζει στην απόκρημνη πλαγιά της Κιάφας μέχρι την κορυφή.