Μονές και εκκλησίες της Τήνου

Μονές και εκκλησίες της Τήνου

Φωτογραφίες και περιγραφές εκκλησιαστικών μνημείων της Τήνου περιλαμβάνονται στην εφαρμογή Τήνος topoGuide, που διατίθεται τόσο για συσκευές Android, όσο και για συσκευές iOS (iPhone).
Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει το σημείο ενδιαφέροντος με ακρίβεια μέτρου.