Τα μονοπάτια της Τήνου

Τα μονοπάτια της Τήνου

Η Τήνος προσφέρει ατελείωτες ευκαιρίες για μεγάλες και πολύ ενδιαφέρουσες πεζοπορίες. Συγκεκριμένα, ο πεζοπόρος μπορεί να διαλέξει ανάμεσα:

  • στο παλιό πεζοπορικό δίκτυο, δηλαδή οι 12 διαδρομές που είχε σηματοδοτήσει ο Δήμος Τήνου με την στήριξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Το δίκτυο αυτό έχει εν μέρει φθαρεί και αρκετά μονοπάτια έχουν κλείσει από τη βλάστηση, ενώ ένα μεγάλο μέρος του έχει ενταχθεί στο νεώτερο δίκτυο. Παραμένουν βατές κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες διαδρομές, που μπορεί ωστόσο να έχουν τοπικά προβλήματα ή ελλιπή σήμανση.

  • στο νεώτερο πεζοπορικό δίκτυο που οργάνωσε, καθάρισε και σηματοδότησε πρόσφατα ο Δήμος Τήνου,

  • και τέλος, μερικές μικρότερες διαδρομές, που συνδέουν σημεία ενδιαφέροντος, σε διάφορες περιοχές του νησιού.

Χάρτες και περιγραφές όλων των πιο πάνω πεζοπορικών διαδρομών της Τήνου περιλαμβάνονται στην εφαρμογή Τήνος topoguide, που διατίθεται τόσο για συσκευές Android, όσο και για συσκευές iOS (iPhone).

Όλες οι διαδρομές πλαισιώνονται από τα σημεία ενδιαφέροντος της άμεσης γειτονίας τους. Η εφαρμογή αναγνωρίζει την πλησιέστερη διαδρομή και προτείνει στον χρήστη να τον καθοδηγήσει ενεργητικά κατά μήκος της.