Χλωρίδα της Τήνου

Χλωρίδα της Τήνου

Γνωρίστε είδη φυτών

Η σχετικά περιορισμένη ποικιλία βιοτόπων της Τήνου νησιού δεν αποτελεί, σε πρώτη ανάγνωση, ιδιαίτερα πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη υψηλής χλωριδικής ποικιλίας. Παρ’ όλα αυτά, όπως συμβαίνει σχεδόν όλα τα διάσπαρτα νησιά του Αιγαίου, η νησιωτική βιογεωγραφία έχει φροντίσει να δώσει μοναδικές πινελιές στον φυτικό καμβά του νησιού. Περίπου 25 ελληνικά ενδημικά είδη απαντούν στην Τήνο, ορισμένα με περιορισμένη χωρική κατανομή στο νησιωτικό χώρο, όπως η φριτιλάρια Fritillaria erhartii και η καμπανούλα Campanula sartorii. Θα συναντήσουμε, επίσης, ορισμένα σπάνια ανατολικομεσογειακά είδη, όπως η ορχιδέα Orchis anatolica και ο βολβός Muscari weissii. Και για αποκορύφωμα, ένα στενοενδημικό είδος να θάλλει στην απομονωμένη ΝΑ γωνιά του νησιού, ο θαμνίσκος Alyssum tenium. Όλα αυτά τα εξαιρετικά στοιχεία περικλείονται από μια πλειάδα κοινότερων αλλά ελκυστικών αγριολούλουδων.

Φωτογραφίες και περιγραφές ειδών χλωρίδας της Τήνου, σπάνιων και κοινών, περιλαμβάνονται στην εφαρμογή Τήνος topoGuide, που διατίθεται τόσο για συσκευές Android, όσο και για συσκευές iOS (iPhone).
Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει την περιοχή-τύπο του φυτού με απόλυτη ακρίβεια.

Πεζοπορία στην Τήνο Πεζοπορία στην Τήνο Πεζοπορία στην Τήνο Πεζοπορία στην Τήνο Πεζοπορία στην Τήνο