Χλωρίδα της Σαντορίνης

Χλωρίδα της Σαντορίνης

Γνωρίστε είδη φυτών

Σαντορίνη topoGuide
Σαντορίνη topoGuide: Κάπαρη

Περισσότερα από 550 είδη κατώτερων και ανώτερων φυτών αναφέρονται από την Σαντορίνη. Επιπλέον, η χλωρίδα των νησιών της Καλντέρας έχει μελετηθεί διεξοδικά και επί μακρόν και αυτή τη στιγμή υπάρχουν διαθέσιμες καταγραφές και συγκρίσεις για σχεδόν 200 χρόνια. Σύμφωνα με τους βοτανικούς, τα νησιά δεν θεωρούνται κορεσμένα χλωριδικά και λόγω της νεαρής ηλικίας τους, η εποίκηση νέων ειδών είναι θεωρητικά πιθανή.

Σαντορίνη topoGuide
Σαντορίνη topoGuide: Pangratium maritimum

Τα δύο ηφαιστειογενή νησιά που αναδύθηκαν από την θάλασσα στους ιστορικούς χρόνους, η Παλιά και Νέα Καμένη, προσφέρουν την δυνατότητα στους επιστήμονες, αλλά και στους φιλοπερίεργους επισκέπτες να παρατηρήσουν την πορεία εποίκησης των νησιών από την χλωρίδα, καθώς η διαδικασία αυτή βρίσκεται ακόμα σε πλήρη εξέλιξη. Οι δυο αυτές νησίδες, επομένως, όπως όλα τα ηφαιστειογενή νησιά, αποτελούν πραγματικά εργαστήρια της φύσης και της εξέλιξης.

Σαντορίνη topoGuide
Σαντορίνη topoGuide: Papaver somniferum

Στην Παλιά Καμένη, που έχει αρκετούς αιώνες ζωής, έχει διαρθρωθεί μία σύνθετη χλωριδική δομή με αρκετά επίπεδα διαδοχής της βλάστησης και θαμνώδεις φυτοκοινωνίες στην κορυφή αυτής της «πυραμίδας». Η παρατήρηση αυτή υποδηλώνει μία μεγάλη περίοδο (αρκετών εκατοντάδων χρόνων) που η εξέλιξη της βλάστησης δεν διαταράχτηκε από ηφαιστειακά επεισόδια.

Σαντορίνη topoGuide
Σαντορίνη topoGuide: Ophrys ferrum-equinum

Πως θα τα βρείτε

Φωτογραφίες και περιγραφές ειδών χλωρίδας της Σαντορίνης, σπάνιων και κοινών, περιλαμβάνονται στην εφαρμογή Σαντορίνη topoGuide, που διατίθεται τόσο για συσκευές Android, όσο και για συσκευές iOS (iPhone).
Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει την περιοχή-τύπο του φυτού με απόλυτη ακρίβεια.