Χλωρίδα της Κέας

Χλωρίδα της Κέας

Γνωρίστε είδη φυτών

Acanthus spinosus
Kea topoGuide: Acanthus spinosus

Η χλωρίδα της Κέας φιλοξενεί τυπικά είδη των φρυγανικών βιοτόπων, όπως οι θάμνοι θρούμπι (Satureja thymbra) και ρίγανη (Origanum vulgare) και τα γεωφυτα ελληνική φριτιλλάρια (Fritilaria graeca) και ο κυκλαδικός βολβός Muscari cycladicum, αγριολούλουδα των αγρών και άλλων ημι-φυσικών βιοτόπων, όπως το χωνάκι των αγρών (Convolvulus arvensis), οι παπαρούνες (Papaver rhoeas, Papaver nigrotinctum) και τα αγκάθια Ecinops spinosissimus και Echinops graecus, θάμνοι των αμμωδών και βραχωδών ακτών, όπως η ακανθώδης κενταύρια (Centaurea spinosa), το αμάραντο (Limonium sinuatum) και άλλα είδη λιμόνιων, αλλά και ορισμένα χαρακτηριστικά φυτά των απρόσιτων βράχων, όπως ο θαμνώδης δίανθος Dianthus fruticosus και τα παχύφυτα Sedum litoreum και Umbilicus horizontalis.

Echinops graecus
Kea topoGuide: Echinops graecus

Είδη με ιδιαίτερη βιογεωγραφική σημασία που απαντούν στην Κέα είναι η καμπανούλα του Reiser (Campanula reiseri), με περιορισμένη εξάπλωση στο χώρο του Αιγαίου και το κυκλαδικό ενδημικό υποείδος της λακωνικής κενταύριας (Centaurea laconica subsp. lineariloba).

Origanum vulgare
Kea topoGuide: Origanum vulgare

Την άνοιξη, επίσης, ο περιηγητής θα παρατηρήσει και αρκετές ενδιαφέρουσες ορχιδέες, όπως η Ophrys ferrum-equinum, η Ophrys omegaifera, η Anacamptis papilionacea (το υποείδος messenica), η Dactylorhiza romana, Anacamptis boryi κ.α.

Salsola tragus
Kea topoGuide: Salsola tragus

Φωτογραφίες και περιγραφές πολλών ειδών χλωρίδας της Κέας, σπάνιων και κοινών, περιλαμβάνονται στην εφαρμογή Κέα topoGuide, που διατίθεται τόσο για συσκευές Android, όσο και για συσκευές iOS (iPhone).
Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει την περιοχή-τύπο του φυτού με απόλυτη ακρίβεια.