Χλωρίδα της Νάξου

Χλωρίδα της Νάξου

Γνωρίστε είδη φυτών

Naxos topoGuide
Naxos topoGuide: Glaucium flavum

Πολλοί ερευνητές Βοτανικής, κυρίως Βορειοευρωπαίοι, έχουν συλλέξει φυτικό υλικό από τη Νάξο, ωστόσο δεν έχει γίνει κάποια ολοκληρώμενη εργασία σε σχέση με τη συνολική χλωρίδα του νησιού (ένα έργο, βέβαια αρκετά φιλόδοξο και ιδιαίτερα δύσκολο). Από τις επιμέρους συλλογές και δημοσιευμένες εργασίες εκτιμάται ότι ο συνολικός αριθμός φυτικών taxa (είδη και υποείδη) του νησιού κυμαίνεται γύρω στα 1000.

Naxos topoGuide
Naxos topoGuide: Campanula calaminthifolia

Τρία φυτά θεωρούνται αποκλειστικά ενδημικά του νησιού (Bupleurum aira, Erysimum naxense, Symphytum davisii subsp. naxicola), ενώ περίπου 50 ακόμα είδη έχουν σχετικά περιορισμένη εξάπλωση στην περιοχή του Αιγαίου, όπως τα Cerastium runemarkii (Νάξος, Εύβοια), Galanthus ikariae (Ικαρία, Νάξος, Άνδρος, Σκύρος), Campanula calaminthifolia (Νάξος, Σίκινος, Φολέγανδρος, Μύκονος, Πάρος) κ.α.

Naxos topoGuide
Naxos topoGuide: Gladiolus italicus

Φωτογραφίες και περιγραφές ειδών χλωρίδας της Νάξου, σπάνιων και κοινών, περιλαμβάνονται στην εφαρμογή Νάξος topoGuide, που διατίθεται τόσο για συσκευές Android, όσο και για συσκευές iOS (iPhone).
Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει την περιοχή-τύπο του φυτού.