Πηγές και νερά της Τήνου

Πηγές και νερά της Τήνου

Πεζοπορία στην Τήνο Πεζοπορία στην Τήνο Πεζοπορία στην Τήνο Πεζοπορία στην Τήνο

Φωτογραφίες και περιγραφές για από τις πολυάριθμες πηγές της Τήνου περιλαμβάνονται στην εφαρμογή Τήνος topoGuide, που διατίθεται τόσο για συσκευές Android, όσο και για συσκευές iOS (iPhone).
Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει το σημείο ενδιαφέροντος με ακρίβεια μέτρου.