Πανίδα της Αμοργού

Πανίδα της Αμοργού

Amorgos topoguide
Amorgos topoguide: Αβλέφαρος (Ablepharus_kitaibelii)

Ο αριθμός των ερπετών στην Αμοργό είναι μάλλον μικρός. Το κοινό Σιλιβούτι εδώ αναγνωρίζεται ως διακριτό τοπικό υποείδος (Podarcis erhardii subsp. amorgensis), ενώ παρόντα είναι τα δύο είδη σαμιαμιδιών, το Σαμιαμίδι και ο Κυρτοδάκτυλος, αλλά και ο Αβλέφαρος. Από τα φίδια είναι γνωστά το Αγιόφιδο, ο Λαφιάτης και ο ‘Ερυκας, ενώ παρά την ύπαρξη κάποιων (ασαφών) αναφορών ντόπιων, η Οχιά φαίνεται να είναι απούσα από το νησί.

Amorgos topoguide
Amorgos topoguide: Ελληνικός βαλτοβάτραχος (Pelophylax kutrmuelleri)

Στην Αμοργό δεν υπάρχουν ιδιαίτερα κατάλληλα ενδιαιτήματα για τα Αμφίβια: οι Πράσινοι Φρύνοι και οι Βαλτοβάτραχοι, τα μοναδικά αμφίβια του νησιού, περιορίζονται σε νερολακκούβες κοντά σε πηγές και τα ρέματα εποχικής ροής, στις βαλτώδεις εκτάσεις κοντά σε ακτές, στο φράγμα στα Κατάπολα κ.α.

topoguide greece

ΠΑΝΙΔΑ ΤΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ

Φωτογραφίες και περιγραφές ειδών πανίδας της Αμοργού περιλαμβάνονται στον οδηγό Αμοργός topoguide, το μοναδικό ξεναγό για την περιοχή.

Ο οδηγός Αμοργός topoguide είναι διαθέσιμος για συσκευές Android ως μία απο τις δεκάδες διαθέσιμες περιοχές της Ελλάδας, μέσα στη γενική εφαρμογή topoguide greece. Η Αμοργός περιλαμβάνεται στην ομάδα της Νησιών της Ελλάδας. Αποκτήστε τον οδηγό της Αμοργού ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.

Ο οδηγός Αμοργός topoguide είναι επίσης διαθέσιμος για συσκευές iOS (iPhone και iPad) μέσα από την γενική εφαρμογή πεζοπορικών περιοχών Topoguide Greece. Αποκτήστε τον οδηγό της Αμοργού από την ομάδα των Ελληνικών Νησιών, ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.

Η εφαρμογή καθοδηγεί τον πεζοπόρο να εντοπίσει το σημείο ενδιαφέροντος με μειούμενη απόσταση και ακριβές αζιμούθιο.

topoguide greece