Μνημεία της Αμοργού

Μνημεία της Αμοργού

Αμοργός topoguide
Αμοργός topoguide: Ο αρχαιολογικός χώρος της Μινώας

Στην Αμοργό έχουν εντοπιστεί πολλές θέσεις που μαρτυρούν την αδιάλειπτη κατοίκηση του νησιού από τα προϊστορικά χρόνια έως και νεώτερα χρόνια.

Αμοργός topoguide
Αμοργός topoguide: Η ακρόπολη της αρχαίας Αρκεσίνης

Η πιο σημαντική θέση είναι ο λόφος της αρχαίας Μινώας, ενώ στο λιμάνι της ιωνικής πόλης, στα σημερινά Κατάπολα, έχει εντοπιστεί θολωτός μυκηναϊκός τάφος και ναός του Πύθιου Απόλλωνα, αρχιτεκτονικά μέλη του οποίου έχουν εντοιχισθεί στην εκκλησία Καταπολιανή, στον Άγιο Ταξιάρχη και στους Αγίους Σαράντα (κοντά στην Αγία Θέκλα). Επίσης στο Ξυλοκερατίδι υπάρχουν μυκηναϊκοί θαλαμωτοί τάφοι (13ος – 12ος αι. π.Χ.) και σημαντικά λείψανα του Μυκηναϊκού πολιτισμού.

Αμοργός topoguide
Αμοργός topoguide: Ο Πύργος της Αγίας Τιράδας στην Κάτω Μεριά

Άλλες αξιόλογες αρχαιολογικές θέσεις είναι οι πρωτοκυκλαδικές θέσεις στα Δωκαθίσματα και τη Μαρκιανή, η ακρόπολη της αρχαίας Αρκεσίνης και η ακρόπολη της αρχαίας Αιγιάλης, κοντά στα Θολάρια.

Αμοργός topoguide
Αμοργός topoguide: Ο αρχαίος πύργος στου Ρίχτη

topoguide greece

ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ

Φωτογραφίες και περιγραφές όλων των μνημείων της Αμοργού περιλαμβάνονται στον οδηγό Αμοργός topoguide, το μοναδικό ξεναγό για την περιοχή.

Ο οδηγός Αμοργός topoguide είναι διαθέσιμος για συσκευές Android ως μία απο τις δεκάδες διαθέσιμες περιοχές της Ελλάδας, μέσα στη γενική εφαρμογή topoguide greece. Η Αμοργός περιλαμβάνεται στην ομάδα της Νησιών της Ελλάδας. Αποκτήστε τον οδηγό της Αμοργός ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.

Ο οδηγός Αμοργός topoguide είναι επίσης διαθέσιμος για συσκευές iOS (iPhone και iPad) μέσα από την γενική εφαρμογή πεζοπορικών περιοχών Topoguide Greece. Αποκτήστε τον οδηγό της Αμοργός από την ομάδα των Ελληνικών Νησιών, ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.

Η εφαρμογή καθοδηγεί τον πεζοπόρο να εντοπίσει το σημείο ενδιαφέροντος με μειούμενη απόσταση και ακριβές αζιμούθιο.

topoguide greece