Τα πουλιά της Αμοργού

Τα πουλιά της Αμοργού

Το ορνιθολογικό ενδιαφέρον της Αμοργού εστιάζεται σαφώς στην ομάδα των Θαλασσοπουλιών, που απαντούν στον ευρύτερο θαλάσσιο χώρο, τις πολυάριθμες νησίδες και τις ακτές του κυρίως νησιού.

Amorgos topoguide
Amorgos topoguide: Σπιζαετός (Aquila fasciata)

Στην περιοχή αναπαράγονται σημαντικοί αριθμοί από Αιγαιόγλαρους, Αρτέμηδες, Μύχους και Θαλασσοκόρακες, κάνοντας την από τις πιο αξιόλγες θαλάσσιες ζώνες για την ορνιθοπανίδα στο Αιγαίο. Στο χερσαίο τμήμα της περιοχής πιο αξιόλογες παρουσίες είναι αυτές των Μαυροπετριτών που φωλιάζουν στους κρημνούς του κυρίως νησιού και των νησίδων, καθώς και των 2-3 ζευγαριών Σπιζαετών, ενώ λόγω του σημαντικού αριθμού κτηνοτροφικών ζώων τα Όρνια από την αποικία της γειτονικής Ηρακλειάς επισκέπτονται τακτικά το νησί.

Amorgos topoguide
Amorgos topoguide: Νησοπέρδικα (Alectoris chucar)

Κατά τα άλλα, εκτός των μεταναστευτικών περιόδων, τα πουλιά στο νησί είναι μάλλον λίγα και τα τυπικά των μικρών νησιών του Αιγαίου, δηλαδή Κουρούνες, Κόρακες, Γερακίνες, Βραχοκιρκίνεζα, Πετρίτες, Γαλαζοκότσυφες, Κουκουβάγιες, Τυτούδες, Μαυροτσιροβάκοι, Κατσουλιέρηδες, Ασπροκωλίνες κ.α.

topoguide greece

ΠΑΝΙΔΑ ΤΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ

Φωτογραφίες και περιγραφές ειδών πανίδας της Αμοργού περιλαμβάνονται στον οδηγό Αμοργός topoguide, το μοναδικό ξεναγό για την περιοχή.

Ο οδηγός Αμοργός topoguide είναι διαθέσιμος για συσκευές Android ως μία απο τις δεκάδες διαθέσιμες περιοχές της Ελλάδας, μέσα στη γενική εφαρμογή topoguide greece. Η Αμοργός περιλαμβάνεται στην ομάδα της Νησιών της Ελλάδας. Αποκτήστε τον οδηγό της Αμοργού ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.

Ο οδηγός Αμοργός topoguide είναι επίσης διαθέσιμος για συσκευές iOS (iPhone και iPad) μέσα από την γενική εφαρμογή πεζοπορικών περιοχών Topoguide Greece. Αποκτήστε τον οδηγό της Αμοργού από την ομάδα των Ελληνικών Νησιών, ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.

Η εφαρμογή καθοδηγεί τον πεζοπόρο να εντοπίσει το σημείο ενδιαφέροντος με μειούμενη απόσταση και ακριβές αζιμούθιο.

topoguide greece