Ο32 Παλαιοχώρι-Δημητσάνα

Εθνικό Μονοπάτι Ο32

Σκέλος 2
Παλαιοχώρι-Δημητσάνα

Η σύνδεση του Παλαιοχωρίου Ελάτης με τη Δημητσάνα ακολουθεί σήμερα την όδευση του Menalon Trail, που με τη σειρά του υιοθετεί ένα μέρος του Κόκκινου Μονοπατιού και ένα μέρος του Κίτρινου Μονοπατιού του ΣΑΟΟ. Οι τρεις αυτές Μεγάλες Διαδρομές είναι πολύ καλά σημασμένες και υποστασιοποιούν ένα πάγιο πλέον πλέγμα συνδέσεων ανάμεσα στην Ελάτη και τη ζώνη του Λούσιου.

Ανεξάρτητα από την αρχική χάραξή του, σήμερα πλέον το Ο32 έχει προσαρμοστεί στην υποδομή αυτή και δανείζεται στο πρώτο και το τελευταίο τμήμα του τις διαδρομές του Menalon Trail, διατηρώντας μια παραλλαγή στο κέντρο, όπου παρακάμπτει το Πλειοβούνι από τα βόρεια, αξιοποιώντας το δασικό οδικό δίκτυο ανάμεσα στο οροπέδιο Βλάχικα και το ξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου Ζυγοβιστίου.

Ξεκινώντας από το Παλαιοχώρι και τη μεγάλη πηγή του, θα ακολουθήσουμε ανάδρομα την όδευση του σκέλους Ζυγοβίστι-Ελάτη του Μenalon Trail.

Αφού περάσουμε κοντά από την πηγή Εφτακαρβελού, την πηγή Μπουρμπουλίστρα και τη Σπηλιά του Λύγκου, φτάνουμε στο οροπέδιο Βλάχικα, όπου το Ο32 αποκλίνει από το Menalon Trail (το οποίο συνεχίζει προς το οροπέδιο Κοσκίτσα), αλλά και από το Κίτρινο Μονοπάτι (που κατεβαίνει στο οροπέδιο Ξυδαίϊκα με προορισμό τη Στεμνίτσα). Το Ο32 ακολουθεί το δασικό οδικό δίκτυο και περιτρέχει τις βορινές πλαγιές των όγκων Πλειοβούνι και Κούκου, περνώντας από την πηγή Μαλάκι.

Ο δασικός δρόμος μας φέρνει στο ξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου Ζυγοβιστίου.

Μαίναλο topoguide
Ο32: Παλαιοχώρι-Δημητσάνα
Η πηγή στη βάση του τοίχου της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου Ζυγοβιστίου
Από εδώ θα ακολουθήσουμε πάλι την όδευση του σκέλους Ζυγοβίστι-Ελάτη του Μenalon Trail προς το Ζυγοβίστι. Λίγο μετά την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, παίρνουμε το αρκετά σαφές μονοπάτι της ρεματιάς και μέσω της Πίσω Βρύσης μπαίνουμε στο Ζυγοβίστι. Στο χωριό θα βρούμε φαγητό (όλο το χρόνο) και διαμονή (το καλοκαίρι).

Μαίναλο topoguide
Ο32: Παλαιοχώρι-Δημητσάνα
Φτάνοντας στη Δημητσάνα
Από το Ζυγοβίστι θα ακολουθήσουμε ανάδρομα την όδευση του σκέλους Δημητσάνα-Ζυγοβίστι του Μenalon Trail: διασχίζουμε τον κάμπο του χωριού, περνάμε από την Αγία Παρασκευή και καταλήγουμε κατηφορικά στη Δημητσάνα (πλήθος εξυπηρετήσεων και καταστημάτων).

Κείμενο και φωτογραφίες: Τ. Αδαμακόπουλος

Σήμανση

Πινακίδες και σημάδια

Η σήμανση της διαδρομής συνίσταται στα σημάδια του Menalon Trail και του Κίτρινου Μονοπατιού. Στο τμήμα που περιτρέχει το Πλειοβούνι δεν υπάρχει σήμανση.