Ο32 Βυτίνα-Παλαιοχώρι

Εθνικό Μονοπάτι Ο32

Σκέλος Βυτίνα-Παλαιοχώρι Ελάτης

Το πρώτο σκέλος του Ο32 είναι αντιπροσωπευτικό του τι θα συναντήσουμε σε όλη τη διαδρομή: φτωχά σχεδιασμένο, καταφεύγει εύκολα σε δρόμους για να συνδέσει τα διάφορα κομβικά σημεία, ενώ η σήμανση είναι πρακτικά εντελώς απούσα.

Παρόλα αυτά, η όδευσή του συμπληρώνει το πλέγμα διαδρομών ανάμεσα στη Βυτίνα και το κυρίως βουνό, με μια παραλλαγή που είναι ευκολότερη και κάπως διαφορετική από τις άλλες Μεγάλες Διαδρομές, όπως το Πράσινο Μονοπάτι του ΣΑΟΟ και το Menalon Trail.

Η διαδρομή ξεκινά από τη Βυτίνα και στοχεύει ως πρώτο σταθμό στο ερειπωμένο Χάνι Κουτρουμπή. Η όδευση ακολουθεί τον συνδετήριο δρόμο της Βυτίνας με το επαρχιακό δίκτυο.

Μαίναλο topoguide
Ο32: Βυτίνα-Παλαιοχώρι
Το Χάνι Κουτρουμπή

Από το Χάνι Κουτρουμπή παίρνουμε το χωματόδρομο προς το Μεθύδριο, αξιοποιώντας ένα μικρό τμήμα της όδευσης του Πράσινου Μονοπατιού.

Από το Μεθύδριο, κατεβαίνουμε στον άξονα του Μυλάοντα ποταμού, περνώντας από τη μονή Αγίων Θεοδώρων. Στην όχθη του ποταμού, συναντάμε την όδευση του Menalon Trail (σκέλος Ελάτη-Βυτίνα). Το Ο32 ακολουθεί την πιο εσωτερική παραλλαγή των δύο παράλληλων μονοπατιών, έτσι θα αφήσουμε τα δεξιά μας την παραποτάμια διαδρομή και αφού περάσουμε από τις Πηγές Μακρίνου, θα μπούμε σε χωματόδρομο και θα φτάσουμε απέναντι από την εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής στο Παλαιοχώρι Ελάτης.

Μαίναλο topoguide
Ο32: Βυτίνα-Παλαιοχώρι
Η πηγή Παλιοχωρίου
Περνάμε το ρέμα και κατασκηνώνουμε στα λιβάδια της εκκλησίας, κοντά στη μεγάλη πηγή Παλιοχωρίου.

Σήμανση

Πινακίδες και σημάδια

Ο32, Βυτίνα-Παλαιοχώρι: Σήμανση στον οδικό κόμβο της Βυτίνας
Έχουν απομείνει ελάχιστα στοιχεία σήμανσης του Ο32.

Έτσι, η σήμανση της διαδρομής βασίζεται αποκλειστικά στα σημάδια του Menalon Trail και του Πράσινου Μονοπατιού. Στο τμήμα που διασχίζει το Μεθύδριο δεν υπάρχει σήμανση.

Κείμενο και φωτογραφίες: Τ. Αδαμακόπουλος