Βλάστηση του Καλλιδρόμου

Βλάστηση του Καλλιδρόμου

Κείμενο και φωτογραφίες: Τ. Αδαμακόπουλος

Η βλάστηση του Καλλιδρόμου είναι τυπική της βιογεωγραφικής ζώνης, του υψομετρικού εύρους και του ιστορικού χρήσης ενός μεσαίου βουνού της νότιας Βαλκανικής.
Στα χαμηλότερα υψόμετρα απλώνονται απέραντοι θαμνώνες, με κυρίαρχα είδη το Πουρνάρι (Quercus coccifera), το Σχίνο (Pistacia lentiscus), το Χρυσόξυλο (Rhus cotinus), την Κοκκορεβυθιά (Pistacia terebinthus) και τα σφενδάμια (Acer spp.), ενώ τα τμήματα που δεν έχουν καεί καλύπτονται από φυσικά δάση Χαλεπίου Πεύκης (Pinus halepensis). Συστάδες και μικρά δάση Αριάς (Quercus ilex) καλύπτουν πιο σκιερές τοποθεσίες, ειδικά σε βορεινές πλαγιές.

Στα δυτικά, οι ψηλότερες κορυφές είναι ντυμένες από δάση Κεφαλληνιακής Ελάτης (Abies cephalonica). Σε πολλές πτυχώσεις της ίδιας ενότητας θα συναντήσουμε διάσπαρτες, μικρές και μεγαλύτερες, συστάδες μαυρόπευκων (Pinus nigra).

Καλλίδρομο topoguide
Καλλίδρομο topoguide: Χνοώδης Δρυς (Quercus pubescens) στην Δρακοσπηλιά
Η Χνοώδης Δρυς (Quercus pubescens) συμμετέχει κατά τόπους στον υπόροφο του ορεινού δάσους, σχηματίζοντας μεταβατικές ζώνες με μικτές συστάδες κωνοφόρων και δρυών, ενώ σε πολλές θέσεις θα βρούμε διάσπαρτα άτομα ή και μικρές συστάδες Αγριόκεδρου.
Στα ανοίγματα του δάσους, σε υψόμετρα γύρω στα 1000 μέτρα, τόσο στον ασβεστόλιθο όσο και στο φλύσχη, αναπτύσσονται ξηρά και υγρά ορεινά λιβάδια. Τα ξηρά λιβάδια σε ασβεστόλιθο χαρακτηρίζονται από ποικιλία ποωδών και αγρωστωδών φυτών. Τα υγρά λιβάδια χαρακτηρίζονται από είδη όπως τα Galium palustre, Oenanthe silaifolia και Juncus spp.
Στην ίδια υψομετρική ζώνη θα συναντήσουμε τις φυσικές εποχικές λίμνες, την Πλαιοσουβάλα και τη λίμνη Νεβρόπολης. Τόσο στον περίγυρο των λιμνών, όσο και μέσα στην εποχικά κατακλυσμένη επιφάνεια, αναπτύσσεται τυπική εποχική υδρόβια βλάστηση με είδη όπως τα Myosurus minimus, Polygonum aviculare, Juncus bufonius, Ranunculus lateriflorus, Gnaphalium uliginosum, Mentha cervina και Isoetes heldreichii.
Στους ασβεστολιθικούς βράχους των κορυφών αναπτύσσεται χασμοφυτική βλάστηση, που περιλαμβάνει τα τυπικά είδη των γενών Campanula, Umbilicus και Sedum sp.
Καλλίδρομο topoguide
Καλλίδρομο topoguide: Πλατανεώνας στη θέση Πλατάνια Ελάτειας
Η βλάστηση της εσωτερικής ζώνης ανέμσα στο Καλλίδρομο και την Κνημίδα συντίθεται από ένα μωσαϊκό καλλιεργειών και θαμvώvων. Τα πευκoδάση της Κvημίδας και τoυ Αηλιά κάηκαv σε μια μεγάλη πυρκαγιά στα τέλη του 20ού αιώνα (1988). Στις γυμvές πλαγιές πoυ ξαvαθαμvώvovται, φαίvovται ακόμα καθαρά τα μovoπάτια πoυ άvoιξαv oι ρητιvoσυλλέκτες της Άγvαvτης και τoυ Γoυλεμιoύ. Το πιο συμπαγές δάσος της Κνημίδας βρίσκεται στην περιοχή Μπόκλωvα, απόκρημvoς όγκoς που διατηρεί ένα αξιόλογο δάσος δρυών. Παράλληλα, σε πολλές θέσεις θα βρούμε συστάδες φυλλοβόλων δρυών, λείψανα των μεγάλων δρυοδασών που κάλυπταν τις σημερινές αροτριαίες εκτάσεις.
Τέλος, σε όλες τις μεγάλες ρεματιές θα βρούμε παρόχθιες συστάδες Πλατάνου (Platanus orientalis) και άλλων υδροχαρών δέντρων.

topoguide Greece

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΥ

Μια αναλυτική παρουσίαση της βλάστησης του Καλλιδρόμου περιλαμβάνεται στον οδηγό Καλλίδρομο topoguide.

Ο οδηγός είναι διαθέσιμος για συσκευές Android ως μία απο τις δεκάδες διαθέσιμες περιοχές της Ελλάδας, μέσα στη γενική εφαρμογή topoguide Greece. Το Καλλίδρομο περιλαμβάνεται στην ομάδα της Κεντρικής Ελλάδας. Αποκτήστε τον οδηγό του Καλλιδρόμου ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.

Ο οδηγός Καλλίδρομο topoguide είναι επίσης διαθέσιμος για συσκευές iOS (iPhone και iPad) μέσα από την γενική εφαρμογή πεζοπορικών περιοχών Topoguide Greece. Αποκτήστε τον οδηγό του Καλλιδρόμου ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.
topoguide Greece