Πόσο δύσκολο είναι το Corfu Trail

Πόσο δύσκολο είναι το Corfu Trail

Χάρτης του Corfu Trail

Γενικά, το Corfu Trail είναι μια μεγάλη αλλά τεχνικά εύκολη διαδρομή. Εκτός από κάποιες μικρές τοπικές δυσκολίες, κυρίως λόγω του ολισθηρού εδάφους την περίοδο των βροχών, όλη η διαδρομή ακολουθεί είτε χωματόδρομους είτε εύκολα, καλά πατημένα μονοπάτια.
Ενδεχομένως η κυριότερη δυσκολία έγκειται στο να εντοπίσει κανείς τη συνέχεια της διαδρομής σε κάποια ασαφή σημεία, ένα πρόβλημα που μπορεί εύκολα να αντιμετωπιστεί με τη βοήθεια της εφαρμογής πεζοπορικής πλοήγησης.

Ίσως ο πιο αντικειμενικός παράγων αξιολόγησης της δυσκολίας στο Corfu Trail είναι η απόσταση και οι υψομετρικές διαφορές των ημερήσιων τμημάτων. Τα πιο κάτω υψομετρικά διαγράμματα επιτρέπουν στο χρήστη να εκτιμήσει τις υψομετρικές διαφορές. Τα διαγράμματα αυτά είναι διαδραστικά στην εφαρμογή Corfu Trail topoGuide, άρα ο χρήστης μπορεί να εντοπίσει τη θέση όπου βρίσκονται οι κύριες ανηφόρες/κατηφόρες. Παράλληλα, σε κάθε τμήμα δίνεται το μήκος και ο αλγοριθμικά υπολογισμένος χρόνος πεζοπορίας, ενώ δίνεται μια ενδεικτική αξιολόγηση της δυσκολίας, με μια τιμή σε μια κλίμακα από το 1 (εύκολο) έως το 5 (εξαιρετικά δύσκολο).

1. Κάβος-Λευκίμμη

Corfu Trail
Corfu Trail, Τμήμα 1: υψομετρικό προφίλ

Το πρώτο σκέλος του Corfu Trail από τον Κάβο μέχρι τη Λευκίμμη έχει μήκος 14.5 km, που εκτιμάται ότι μπορεί να διανηθεί σε 5ω30-6ω. Την περίοδο των βροχών, το τμήμα πριν από τη μονή Αρκουδίλας μπορεί να έχει αρκετή λάσπη, ενώ το κατέβασμα από τη μονή μέχρι το δρόμο προς την παραλία Κάνουλα θα είναι σίγουρα πολύ ολισθηρό, έως και επικίνδυνο. Ακόμα, στο μέσον της παραλίας Κάνουλα υπάρχει ένα υποχρεωτικό πέρασμα στην ακτή, σε ένα πολύ στενό σημείο της παραλίας, που με φουσκωμένη θάλασσα μπορεί να είναι δύσκολο έως και αδύνατο. Στο τέλος της παραλίας συναντάμε ένα απότομο πρανές ύψους 10 μ. που όταν είναι στεγνό δεν αποτελεί πρόβλημα: αντίθετα μπορεί να είναι πολύ γλιστερό όταν είναι υγρό. Τα πεζοπορικά μπατόν είναι πολύ χρήσιμα σε όλη αυτή τη διαδρομή.

2. Λευκίμμη-Άγιος Γεώργιος Αργυράδων

Corfu Trail
Corfu Trail, Τμήμα 2: υψομετρικό προφίλ

Το 2ο σκέλος του Corfu Trail από τη Λευκίμμη μέχρι τον Άγιο Γεώργιο Αργυράδων έχει μήκος 15.2 km, που εκτιμάται ότι μπορεί να διανηθεί σε 6ω-6ω30.

3. Άγιος Γεώργιος Αργυράδων-Άνω Παυλιάνα

Corfu Trail
Corfu Trail, Τμήμα 3: υψομετρικό προφίλ

Το 3ο σκέλος του Corfou Trail από τον Άγιο Γεώργιο Αργυράδων μέχρι την Άνω Παυλιάνα έχει μήκος 18.3 km, που εκτιμάται ότι μπορεί να διανηθεί σε 7ω30-8ω.

4. Άνω Παυλιάνα-Μπενίτσες

Corfu Trail
Corfu Trail, Τμήμα 4: υψομετρικό προφίλ

Το 4ο σκέλος του Corfu Trail την ορεινή Άνω Παυλιάνα στις παραλιακές Μπενίτσες έχει μήκος 15 km, που εκτιμάται ότι μπορεί να διανηθεί σε 5ω-5ω30.

5. Μπενίτσες-Πέλεκας

Corfu Trail
Corfu Trail, Τμήμα 5: υψομετρικό προφίλ

Το 5ο σκέλος του Corfu Trail καλύπτει την απόσταση ανάμεσα από τις Μπενίτσες μέχρι τον Πέλεκα έχει μήκος 18.4 km, που εκτιμάται ότι μπορεί να διανηθεί σε 7ω30-8ω.

6. Πέλεκας-Λιαπάδες

Corfu Trail
Corfu Trail, Τμήμα 6: υψομετρικό προφίλ

Το 6ο σκέλος του Corfu Trail καλύπτει την απόσταση από τον Πέλεκα στους Λιαπάδες και έχει μήκος 22 km, που εκτιμάται ότι μπορεί να διανηθεί σε 9ω-10ω .

7. Λιαπάδες-Άγιος Γεώργιος Παγών

Corfu Trail
Corfu Trail, Τμήμα 7: υψομετρικό προφίλ

Ένα από τα πιο μικρά σκέλη της όλης διαδρομής, η πορεία από τους Λιαπάδες στον Άγιο Γεώργιο Παγών έχει μήκος 11.5 km, που εκτιμάται ότι μπορεί να διανηθεί σε 4ω30-5ω.

8. Άγιος Γεώργιος Παγών- Ρεκίνι

Corfu Trail
Corfu Trail, Τμήμα 8: υψομετρικό προφίλ

Το 8ο σκέλος του Corfu Trail από τον Άγιο Γεώργιο Παγών μέχρι το Ρεκίνι έχει μήκος 12.8 km, που εκτιμάται ότι μπορεί να διανηθεί σε 5ω-5ω30.

9. Ρεκίνι-Σπαρτύλας

Corfu Trail
Corfu Trail, Τμήμα 9: υψομετρικό προφίλ

Το σκέλος από το Ρεκίνι στον Σπαρτύλα έχει μήκος 11.5 km, που εκτιμάται ότι μπορεί να διανηθεί σε 4ω30-5ω.
Η συνέχεια επιφυλάσσει τη διάσχιση μιας έρημης ορεινής λεκάνης, με συνεχείς εναλλαγές πυκνού μεσογειακού δάσους και λιβαδιών, ενώ πριν το Σπαρτύλα θα περπατήσουμε κατά μήκος ενός από τους λίγους ορεινούς αμπελώνες του νησιού.

10. Σπαρτύλας-Καμινάκι

Corfu Trail
Corfu Trail, Τμήμα 10: υψομετρικό προφίλ

Το 10ο σκέλος, που ενώνει το Σπαρτύλα με το Καμινάκι, έχει μήκος 16.6 km, που εκτιμάται ότι μπορεί να διανηθεί σε 6ω-7ω.

11. Καμινάκι-Παλιά Περίθεια

Corfu Trail
Corfu Trail, Τμήμα 11: υψομετρικό προφίλ

Το 11ο σκέλος του Corfu Trail από το Καμινάκι μέχρι την Παλιά Περίθεια έχει μήκος 21.5 km, που εκτιμάται ότι μπορεί να διανηθεί σε 5ω-5ω30.

12. Παλιά Περίθεια-Άγιος Σπυρίδωνας

Corfu Trail
Corfu Trail, Τμήμα 12: υψομετρικό προφίλ

Το τελευταίο σκέλος του Corfu Trail από την Παλιά Περίθεια έως τον Άγιο Σπυρίδωνα έχει μήκος 11.9 km, που εκτιμάται ότι μπορεί να διανηθεί σε 4ω30-5ω.

topoguide Greece

Corfu Trail topoguide

Ο οδηγός Corfu Trail topoguide είναι ο μοναδικός ψηφιακός ξεναγός για τη διαδρομή Corfu Trail.

Το Corfu Trail topoguide περιλαμβάνεται στην ομάδα των Μεγάλων Διαδρομών. Η ομάδα Μεγάλες Διαδρομές περιλαμβάνει τα:

1. Corfu Trail
2. Menalon Trail
3. Nestos-Rodopi Trail
4. Ursa Trail
5. Long Pelion Trail
6. Epirus Trail
7. Εθνικό Μονοπάτι Ο22

Το topoguide Greece παρέχει τη δυνατότητα να βλέπει κανείς μέχρι 5 ενότητες και να κάνει αναζήτηση σε όλες τις διαδρομές και τα POIs ταυτόχρονα.

Ο οδηγός Corfu Trail topoguide είναι διαθέσιμος για συσκευές Android ως μία απο τις δεκάδες διαθέσιμες περιοχές της Ελλάδας, μέσα στη γενική εφαρμογή topoguide Greece. Αποκτήστε τον οδηγό του Corfu Trail ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.

Ο οδηγός Corfu Trail topoguide είναι επίσης διαθέσιμος για συσκευές iOS (iPhone και iPad) μέσα από την γενική εφαρμογή πεζοπορικών περιοχών Topoguide Greece. Αποκτήστε τον οδηγό του Corfu Trail ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.

Ο οδηγός Corfu Trail topoguide καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει τα διάφορα τμήματα τους υδραγωγείου με ακρίβεια.

topoguide Greece