Ερπετά και αμφίβια στο Corfu Trail

Ερπετά και αμφίβια στο Corfu Trail

Corfu Trail
Corfu Trail: Κροκοδειλάκι (Stellagama stellio)

Η ερπετοπανίδα της Κέρκυρας παρουσιάζει αρκετό ενδιαφέρον και είναι αρκετά καλά μελετημένη: με βάση την πρόσφατη βιβλιογραφία εκτιμάται ότι στο νησί ενδημούν 34 ειδών ερπετών και αμφιβίων (26 και 8 αντίστοιχα). Λίγα από αυτά έχουν εισαχθεί παλιότερα στο νησί, όπως το εντυπωσιακό Κροκοδειλάκι (Stellagama stellio), που συναντούμε γύρω από την πόλη της Κέρκυρας, αλλά και στο λόφο των Αγίων Δέκα.

Corfu Trail
Corfu Trail: Σαύρα της Ρούμελης (Algyroides nigropunctatus)

Από τα περίπου 10 είδη σαυρών που απαντούν στην Κέρκυρα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν η Γουστέρα του Ιονίου (Podarcis ionicus) και η Σαύρα της Ρούμελης (Algyroides nigropunctatus), που η εξάπλωσή τους στη χώρα μας περιορίζεται μόνο στη Δυτική Ελλάδα (δυτικά της Πίνδου).

Corfu Trail
Corfu Trail: Ελληνικός Κοινός Τρίτωνας (Lissotriton graecus)

Ανάμεσα στα αμφίβια, ευρεία εξάπλωση τόσο σε στάσιμα (π.χ. Λίμνη Κορρησίων), όσο και σε ελαφρώς ρέοντα ύδατα του νησιού έχει και ο μικρός αλλά εντυπωσιακός Ελληνικός Κοινός Τρίτωνας (Lissotriton graecus).

Corfu Trail
Corfu Trail: Λιμνόφιδο (Natrix tessellata)

Η υψηλή βροχόπτωση της ΝΔ Ελλάδας προσφέρει ευκαιρίες για την παρουσία πολλών υδάτινων βιοτόπων στο νησί, από πιο μεγάλους υγροτόπους μέχρι μικρά ρέματα και πλημμυριζόμενα λιβάδια, με αποτέλεσμα να απαντούν στο νησί και τα δύο είδη φιδιών που σχετίζονται με τέτοια περιβάλλοντα, το Νερόφιδο (Natrix natrix) και το Λιμνόφιδο (Natrix tessellata).

Corfu Trail
Corfu Trail: Οχιά (Vipera ammodytes)

Αξιόλογος είναι και ο αριθμός των 11 ειδών φιδιών του νησιού, στην πλειοψηφία τους τελείως ακίνδυνα: τα μόνα που φέρουν δηλητήριο είναι ο Σαπίτης (Malpolon insignitus, με ασθενές δηλητήριο) και η γνωστή Οχιά (Vipera ammodytes), που συναντάται κυρίως σε πιο ξηρά και πετρώδη ενδιαιτήματα με χαμηλή θαμνώδη βλάστηση.

Που θα τα βρείτε

topoguide Greece

Corfu Trail topoguide

Φωτογραφίες και περιγραφές ειδών ερπετών και αμφιβίων που συναντάμε κατά μήκος του Corfu Trail περιλαμβάνονται στον οδηγό Corfu Trail, που διατίθεται από την AnaDigit.

Το Corfu Trail topoguide περιλαμβάνεται στην ομάδα των Μεγάλων Διαδρομών. Η ομάδα Μεγάλες Διαδρομές περιλαμβάνει τα:

1. Corfu Trail
2. Menalon Trail
3. Nestos-Rodopi Trail
4. Ursa Trail
5. Long Pelion Trail
6. Epirus Trail
7. Εθνικό Μονοπάτι Ο22

Το topoguide Greece παρέχει τη δυνατότητα να βλέπει κανείς μέχρι 5 ενότητες και να κάνει αναζήτηση σε όλες τις διαδρομές και τα POIs ταυτόχρονα.

Ο οδηγός Corfu Trail topoguide είναι διαθέσιμος για συσκευές Android ως μία απο τις δεκάδες διαθέσιμες περιοχές της Ελλάδας, μέσα στη γενική εφαρμογή topoguide Greece. Αποκτήστε τον οδηγό του Corfu Trail ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.

Ο οδηγός Corfu Trail topoguide είναι επίσης διαθέσιμος για συσκευές iOS (iPhone και iPad) μέσα από την γενική εφαρμογή πεζοπορικών περιοχών Topoguide Greece. Αποκτήστε τον οδηγό του Corfu Trail ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.

Ο οδηγός Corfu Trail topoguide καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει τα διάφορα τμήματα τους υδραγωγείου με ακρίβεια.

topoguide Greece