Πηγές και κρήνες του Παρνασσού

Πηγές και κρήνες του Παρνασσού

Φωτογραφίες και περιγραφές για από τις πολυάριθμες πηγές και κρήνες της περιοχής του Παρνασσού περιλαμβάνονται στην εφαρμογή Παρνασσός topoGuide, που διατίθεται τόσο για συσκευές Android, όσο και για συσκευές iOS (iPhone).
Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει το σημείο ενδιαφέροντος με ακρίβεια μέτρου.