Το νερό στον Παρνασσό

Το νερό στον Παρνασσό

Οι πηγές

Παρνασσός topoGuide
Παρνασσός topoGuide: Η μεγάλη πηγή στον Ελαιώνα τροφοδοτεί την κύρια κρήνη του χωριού

Λόγω της έκτασης των καρστικών δικτύων του Παρνασσού, σε πολλές θέσεις του βουνού σχηματίζονται σημαντικές πηγές, μερικές από τις οποίες υδρεύουν τους κατάντη οικισμούς. Δύο από τις μεγαλύτερες πηγές του αναβλύζουν στην επαφή με τον κάμπο και δημιουργούν τις δύο κυριότερες πηγές του Κηφισσού ποταμού, στη Λιλαία και την Αγία Ελεούσα Πολυδρόσου, αντίστοιχα.

Οι κρήνες

Παρνασσός topoGuide
Παρνασσός topoGuide: Η κρήνη στους Άγιους Ανάργυρους της Αγόριανης

Στον Παρνασσό, όπως και παντού αλλού, η κρήνη είναι το γεωγραφικό σημείο που υποστασιοποιεί το κοινωνικό κέντρο βάρους του χωριού. Δεν υπάρχει στον Παρνασσό χωριό χωρίς μια μεγάλη, δημόσια κρήνη, με αρκετό χώρο γύρω της για την συνάντηση των κατοίκων. Καταβάλλεται προσπάθεια η κεντρική αυτή κρήνη να χτιστεί στην κύρια πλατεία του οικισμού.
Όλες σχεδόν οι κρήνες του Παρνασσού είναι της τυπικής όψης μικρής αψίδας και τρόπου κατασκευής, με ντόπιο ασβεστόλιθο και σχιστολιθικές πλάκες. Η γούρνα προέρχεται από ντόπια μαρμαρόπετρα.

Τα ορεινά πηγάδια

Παρνασσός topoGuide
Παρνασσός topoGuide: Το πηγάδι του Κούσουλα στη λάκκα Πόρτες, στο μονοπάτι Πολύδροσος-Αγόριανη

Αν και κάποιες περιοχές του Παρνασσού, ακόμα και στην ανώτερη ζώνη, έχουν σημαντική υπόγεια υδροφορία (Μεγάλη Βρύση, Κρύα Βρύση, Καρκαβέλια κλπ), υπάρχουν μεγάλες ζώνες με ελάχιστες η καθόλου αναβλύσεις. Στις περιοχές αυτές οι κτηνοτρόφοι κατέφυγαν σε λύσεις συλλογής του επιφανειακού νερού, όπως λούτσες και πηγάδια. Μια ενδιαφέρουσα ομάδα τριών πηγαδιών και πιό συγκεκριμένα το πηγάδι Παναγιάς, το πηγάδι στο Μετόχι και το "πηγάδι" του Αγίου Νικολάου βρίσκονται στην άνυδρη ζώνη του Δυτικού Παρνασσού. Ανάλογα πηγάδια, ακόμα πιο στοιχειώδη, θα βρούμε σε πολλά άλλα σημεία, όπως στη λάκκα Πόρτες, στο παλιό μονοπάτι από την Αγόριανη στον Πολύδροσο.

Πως θα τα βρείτε

Φωτογραφίες και περιγραφές για από τις πολυάριθμες πηγές και κρήνες της περιοχής του Παρνασσού περιλαμβάνονται στην εφαρμογή Παρνασσός topoGuide, που διατίθεται τόσο για συσκευές Android, όσο και για συσκευές iOS (iPhone).
Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει το σημείο ενδιαφέροντος με ακρίβεια.