Μνημεία του Παρνασσού

Μνημεία του Παρνασσού

Φωτογραφίες και περιγραφές μνημείων της περιοχής του Παρνασσού περιλαμβάνονται στην εφαρμογή Παρνασσός topoGuide, που διατίθεται τόσο για συσκευές Android, όσο και για συσκευές iOS (iPhone).
Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει το σημείο ενδιαφέροντος με ακρίβεια.