Τζουμέρκα

Τζουμέρκα Τζουμέρκα Τζουμέρκα Τζουμέρκα

Τα Τζουμέρκα (ή Αθαμανικά Όρη, από το αρχαιοελληνικό φύλο των Αθαμανών που ήταν εγκατεστημένο στην περιοχή) είναι μια μεγάλη οροσειρά, νοτιότερο τμήμα τους συμπλέματος Περιστέρι-Καταρδίτσα-Τζουμέρκα. Η ψηλότερη κορυφή είναι το Καταφίδι (2393 μ.).

Τα Τζουμέρκα έχουν ανακηρυχθεί σε Εθνικό Πάρκο (Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων, Περιστερίου και χαράδρας Αράχθου).

Στο Τζουμέρκα υπάρχουν 3 καταφύγια και ένα πλούσιο δίκτυο μονοπατιών. Οι διαδρομές που παρουσιάζονται στη μικρή αυτή αναφορά είτε συνδέουν τα χωριά της περιμέτρου του βουνού είτε εκκινούν από αυτά με προορισμό τις ψηλότερες κορυφές.