Παρράσια Μονοπάτια

Η AnaDigit ανέλαβε την μελέτη αποτύπωσης του μεγάλου πεζοπορικού κύκλου γύρω από το Λύκαιο, που είναι γνωστά ως Παρράσια Μονοπάτια, καθότι περιτρέχουν την αρχαία Παρρασία.
Η ομάδα μας εγκαταστάθηκε 7 μέρες στην περιοχή, υπό την καθοδήγηση και συνεχή υποστήριξη του Φώτη Ζώη.

Τα Παρράσια Μονοπάτια αποτελούνται από 8 τμήματα συνολικού μήκους 88.4 χλμ.Η διαδρομή έχει σαν αφετηρία και τερματισμό την Καρίτενα, αλλά ως κυκλική μπορεί να έχει οποιαδήποτε αφετηρία. Επιπλέον της κεντρικής χάραξης, υπάρχουν πολλά παρακλάδια που οδηγούν σε γειτονικά χωριά ή άλλους προορισμούς (όπως ο αρχαιολογικός χώρος του Λυκαίου ή του Επικούρειου Απόλλωνα) ή γεφυρώνουν συντομεύσεις ανάμεσα στους κόμβους του ίδιου του δικτύου.

Τα Παρράσια Μονοπάτια σχεδιάστηκαν ώστε να περνάνε από τα παρακάτω 16 χωριά:

 • Καρίτενα
 • Κάτω Κωτύλιο
 • Κωτύλιο
 • Παλάτου
 • Σκληρού
 • Αμπελιώνα
 • Νέδα
 • Βάστας
 • Δασοχώρι
 • Ίσαρη
 • Πετροβούνι
 • Λυκόσουρα
 • Καστανοχώρι
 • Ίσωμα Καρυών
 • Κυπαρρίσια
 • Μαυριά

Τα 8 τμήματα είναι:

 • 1. Καρίτενα-Κωτύλιο. Περνά από τα Πανταζαίικα και το Κάτω Κωτύλιο.
 • 2. Κωτύλιο-Σκληρού. Περνά από του Παλάτου. Διακλάδωση για Ανδρίτσαινα, αρχ. χώρο Λυκαίου και ναό Επικούρειου Απόλλωνα.
 • 3. Σκληρού-Νέδα. Περνά από Αμπελιώνα. Διακλάδωση για ναό του Πανός
 • 4. Νέδα-Βάστας. Διακλάδωση για χωριό Λύκαιο και κορυφή όρους Τετράζι.
 • 5. Βάστας-Ίσαρη. Περνά από Αγία Θοδώρα και Δασοχώρι.
 • 6. Ίσαρη-Λυκόσουρα. Διακλάδωση για χωριό Πετροβούνι και αρχ. χώρο Λυκόσουρας.
 • 7. Λυκόσουρα-Ίσωμα Καρυών. Περνά από Χάνι Παγανού και Καστανοχώρι. Διακλάδωση για ναό Παρράσιου Απόλλωνα και κάστρο Σκορτών.
 • 8. Ίσωμα Καρυών-Καρίτενα. Περνά από Κυπαρίσσια και Μαυριά και δίπλα από την κοίτη του Αλφειού. Διακλάδωση για φαράγγι Αλφειού, κάστρο Καρίτενας.

Τα μήκη και οι χρονοαποστάσεις των 8 τμημάτων είναι:

 • 1. Καρίτενα-Κωτύλιο: 9770 m, 4h00
 • 2. Κωτύλιο-Σκληρού: 14980 m, 6h00
 • 3. Σκληρού-Νέδα: 6830 m, 3h00
 • 4. Νέδα-Βάστας: 10700 m, 4h30
 • 5. Βάστας-Ίσαρη: 13070 m, 5h30
 • 6. Ίσαρη-Λυκόσουρα: 7030 m, 3h00
 • 7. Λυκόσουρα-Ίσωμα Καρυών: 14520 m, 6h00
 • 8. Ίσωμα Καρυών-Καρίτενα: 11510 m, 5h00