Υπολογιστής Πορείας του LPT

Long Pelion Trail

Υπολογιστής Πορείας

Ο Υπολογιστής Πορείας που έχουμε αναπτύξει ειδικά για το Long Pelion Trail συνθέτει επτά παραμέτρους για να εκτιμήσει το χρόνο που θα χρειαστεί ένας πεζοπόρος για κάθε ημερήσιο σκέλος και για το σύνολο της διαδρομής.

Οι παράμετροι είναι:

  • το μήκος της πορείας
  • η δυσκολία της διαδρομής
  • η ταχύτητα του πεζοπόρου σε επίπεδο και εύκολο έδαφος
  • η αθροιστική υψομετρική διαφορά ανάβασης
  • η αθροιστική υψομετρική διαφορά κατάβασης
  • ο ρυθμός ανάβασης του πεζοπόρου
  • ο ρυθμός κατάβασης του πεζοπόρου

Η κάθε μια από τις πιο πάνω παραμέτρους έχει διαφορετική στάθμιση στην τελική συνάρτηση υπολογισμού του χρόνου. Οι ταχύτητες βάδισης, ανάβασης και κατάβασης μπορούν να ρυθμιστούν από το χρήστη, ενώ τα γεωμετρικά στοιχεία και η δυσκολία της διαδρομής είναι πάγια.

Σύνολο
Μήκος
m
Ανάβαση
m
Κατάβαση
m
Ισο
δύναμο
μήκος
Χρόνος
h

Long Pelion Trail

167920
7096
7096
0 0

Ταχύτητα βάδισης σε επίπεδο έδαφος (χλμ/ώρα):

Ρυθμός ανόδου (μέτρα υψομ. διαφοράς / ώρα):

Ρυθμός καθόδου (μέτρα υψομ. διαφοράς / ώρα):

Διαδρομή
Δυσκ
ολία
#/5
Μήκος
m
Ανάβ
αση
m
Κατά
βαση
m
Ισοδύ
ναμο
μήκος
Χρόνος
h
Καμάρι-Κεραμίδι-Βένετο 2 16530 730 510 26000 7
Βένετο-Μονή Φλαμουρίου-Μονή Σουρβιάς 2 14360 932 455 25737 6
Μονή Σουρβιάς-Μακρινίτσα 1 14960 618 692 24687 6
Μακρινίτσα-Άγιος Ονούφριος
Σταγιάτες-Πορταριά-Χάνια
1 16310 1085 529 28713 6
Χάνια-Μούρεσι-Τσαγκαράδα 2 24025 1103 1772 40637 9
Τσαγκαράδα-Μηλιές 2 10730 364 490 15803 4
Μηλιές-Παναγιώτικο-Αφέτες-Άφησσος 1 14380 347 732 20470 6
Άφησσος-Λεφόκαστρο-Κάλαμος-Αργαλαστή 1 10790 378 127 14853 4
Αργαλαστή-Πλατανιάς 2 14165 251 504 18290 5
Πλατανιάς-Βαλτούδι 1 11030 223 214 12873 5
Βαλτούδι-Τισαίο-Τρίκερι-Αγία Κυριακή 4 19705 1065 1072 33473 8

Long Pelion Trail topoguide

Ο καλύτερος ξεναγός στο Long Pelion Trail είναι ο οδηγός Long Pelion Trail topoguide.

Ο οδηγός Long Pelion Trail topoguide περιλαμβάνεται στην ομάδα των Μεγάλων Διαδρομών της εφαρμογής topoguide Greece για συσκευές Android.

Ο οδηγός Long Pelion Trail topoguide είναι επίσης διαθέσιμος για συσκευές iOS (iPhone και iPad) μέσα από την γενική εφαρμογή πεζοπορικών περιοχών Topoguide Greece, ως μέλος της ομάδας των Μεγάλων Διαδρομών.

Η εφαρμογή παρέχει ενεργητική πλοήγηση κατά μήκος της διαδρομής, καθώς και ένα μικρό οδηγό στη γεωγραφία, τη φύση και τον πολιτισμό του Πηλίου.