Πανίδα της Οίτης

Πανίδα της Οίτης

Οίτη topoGuide
Οίτη topoGuide: Αγριόγιδο (Rupicapra rupicapra balcanica)

Στην Οίτη έχουν καταγραφεί πάνω από 60 είδη θηλαστικών. Τα πιό σημαντικά είδη είναι ο λύκος και το αγριόγιδο (Rupicapra rupicapra balcanica). Υπάρχει ένα σημαντικός πληθυσμός αγριογούρουνων (Sus scrofa) και ελάχιστα ζαρκάδια. Στα ανοιχτά δάση θα συναντήσουμε τον αγριόγατο (Felis sylvestris) και στα περισσότερα ποτάμια τη βίδρα (Lutra lutra).

Οίτη topoGuide
Οίτη topoGuide: Φιδαετός (Circaetus gallicus)

Ζούν επίσης Λαγοί (Lepus europaeus), αλεπούδες (Vulpes vulpes), ασβοί (Meles meles), κουνάβια (Martes foina) και δασοκούναβα (Martes martes), καθώς και συνήθη μικρότερα θηλαστικά, όπως η Ετρουσκομυγαλίδα (Suncus etruscus), η Χωραφοµυγαλίδα (Crocidura leucodon) και ο Τυφλοπόντικας (Talpa caeca).

Οίτη topoGuide
Οίτη topoGuide: Μαύρος δρυοκολάπτης (Dedrocopus martius)

Η ορνιθοπανίδα της Οίτης περιλαμβάνει πολλά ενδιαφέροντα είδη του δάσους και της ορεινής ζώνης, όπως ο Χρυσαετός (Aguila chrysaetos), ο Φιδαετός (Circaetus gallicus), ο Πετρίτης (falco peregrinus), το Δενδρογέρακο (falco subbuteo), ο Μπούφος (Bubo bubo), η Ορεινή Πέρδικα (Alectoris graeca), καθώς και οκτώ από τα 10 Ευρωπαϊκά είδη Δρυοκολάπτη.

Οίτη topoGuide
Οίτη topoGuide: Αλπικός τρίτωνας (Ichthyosaura alpestris)

Χάρις στη μεγάλη ποικιλία βιοτόπων, η ερπετοπανίδα της Οίτης είναι ιδιαίτερα πλούσια: έχουν καταγραφεί περισσότερα από 17 είδη ερπετών. Τα περισσότερα είδη, όπως οι Τρανόσαυρες, οι Μεσογειακές Χελώνες και τα Λιακόνια, ζουν στη θερμότερη ζώνη, κάτω από τα 1300 μ. Στη μεσαία ζώνη θα δούμε και Κρασπεδωτές Χελώνες και Σιλιβούτια. Οι φρύνοι και οι βάτραχοι αντιπροσωπεύονται από τουλάχιστον 6 είδη, μαζί με αρκετά είδη σαμιαμιδιών και σαυρών.

Οίτη topoGuide
Οίτη topoGuide: Φιδαετός Σαλαμάνδρα (Salamandra salamandra)

Από τα 11 είδη φιδιών που έχουν καταγραφεί εδώ, τα Σαυρόφιδα, οι Λαφίτες και οι Λαφίτες του Ασκληπιού είναι τα μεγαλύτερα, ενώ οι Οχιές είναι τα μοναδικά δηλητηριώδη φίδια του βουνού. Στα υγρά σημεία της μέσης υψομετρικής ζώνης συναντάμε τη Σαλαμάνδρα (Salamandra salamandra) και σε θέσεις με στάσιμα νερά τον Κοινό τρίτωνα (Triturus vulgaris) και τον Λοφιοφόρο τρίτωνα (Triturus cristatus). Πάνω από το δασοόριο θα συναντήσουμε την Τοιχόσαυρα (Podarcis muralis), που θα μας συνοδεύσει μέχρι και τις ψηλότερες κορυφές του βουνού, το Σπιτόφιδο (Zamenis situla), το Ασινόφιδο (Coronella austriaca) και στα λιγοστά μόνιμα στάσιμα νερά, τον Αλπικό Τρίτωνα (Ichthyosaura alpestris).

Φωτογραφίες και περιγραφές ειδών της πλούσιας πανίδας της Οίτης περιλαμβάνονται στην εφαρμογή Οίτη topoGuide, που διατίθεται τόσο για συσκευές Android, όσο και για συσκευές iOS (iPhone).
Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει την περιοχή-τύπο του είδους.