Κύκλος στη Ζάτουνα από τον Άγιο Κωνσταντίνο

Τα μονοπάτια της Ζάτουνας

Κύκλος στη Ζάτουνα
από τον Άγιο Κωνσταντίνο

Η μικρή αγροτική περιφέρεια πάνω από τη Ζάτουνα αποτελούσε τη ζώνη διέλευσης της κύριας σύνδεσης με τη Δημητσάνα, άρα μια ζώνη έντονης ανθρώπινης παρουσίας και δραστηριότητας. Ως άμεση συνέπεια, τα τοπόσημα, οι ιστορίες και οι θρύλοι είναι πυκνότερα εδώ, σε σχέση με άλλες περιοχές του χωριού.

Η μικρή κυκλική πορεία που παρουσιάζουμε πιο κάτω περνά από τον Άγιο Κωνσταντίνο, ορεινό φάρο του μουλαρόδρομου της Δημητσάνας.

topoguide Greece

ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΗΣ ΖΑΤΟΥΝΑΣ

topoguide Greece
Η αναλυτική παρουσίαση της κυκλικής διαδρομής στη Ζάτουνα μέσω του Αγίου Κωνσταντίνου, με περιγραφή, φωτογραφίες και μετρητικά στοιχεία, περιλαμβάνεται στον οδηγό Μαίναλον Όρος topoguide της AnaDigit.

Ο οδηγός Μαίναλον Όρος topoguide είναι διαθέσιμος για συσκευές Android μαζί με άλλες δεκάδες περιοχές της Ελλάδας, μέσα στη γενική εφαρμογή topoguide Greece. Το Μαίναλον Όρος περιλαμβάνεται στην ομάδα της Πελοποννήσου. Αποκτήστε τον οδηγό Μαίναλον Όρος topoguide ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.

Ο οδηγός Μαίναλον Όρος topoguide είναι επίσης διαθέσιμος για συσκευές iOS (iPhone και iPad) μέσα από τη γενική εφαρμογή πεζοπορικών περιοχών Topoguide Greece. Αποκτήστε τον οδηγό Μαίναλον Όρος topoguide ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή: θα τον βρείτε στην ομάδα της Πελοποννήσου.

Στο πεδίο, το topoguide Greece κάνει ενεργητική πλοήγηση κατά μήκος της διαδρομής, ειδοποιώντας τον πεζοπόρο για την απομάκρυνσή του από το μονοπάτι, ενώ παράλληλα τον ενημερώνει για δεκάδες Σημεία Ενδιαφέροντος που βρίσκονται στην περιοχή της διαδρομής.