Η χλωρίδα της περιοχής Ελαφονήσι-Σούγια

Η χλωρίδα της περιοχής Ελαφονήσι-Σούγια

Γνωρίστε είδη φυτών

Η ΝΔ Κρήτη φιλοξενεί σημαντικό τμήμα του βοτανικού θησαυρού του νησιού. Εκτεταμένες πλαγιές καλυμμένες με φρύγανα φιλοξενούν πολλά από τα κοινά είδη που συναντούμε στην Κρήτη, ενώ οι βραχώδεις κρημνοί και οι αμμοθίνες αποτελούν τους βασικούς βιότοπους που φιλοξενούν τα πιο ενδιαφέροντα (ενδημικά και σπάνια) φυτά.

Χλωρίδα περιοχής Ελαφονήσι-Σούγια: Phoenix theophrastii Χλωρίδα περιοχής Ελαφονήσι-Σούγια: Anacamptis fragrans Χλωρίδα περιοχής Ελαφονήσι-Σούγια: Centaurea pumilio Χλωρίδα περιοχής Ελαφονήσι-Σούγια: Dracunculus vulgaris Χλωρίδα περιοχής Ελαφονήσι-Σούγια: Ranunculus asiaticus Χλωρίδα περιοχής Ελαφονήσι-Σούγια: Ophrys heldreichi

Σπάνια δέντρα, όπως ο θαλασσόκεδρος Juniperus macrocarpa και ο φοίνικας του Θεόφραστου Phoenix theophrasti, αυστηρά προστατευόμενα είδη, όπως το κρινάκι Androcymbium rechingeri και ο δίκταμος, Origanum dictamnus, τοπικά ενδημικά φυτά, όπως το λιμόνιο του Ελαφονησίου Limonium elaphonisicum, συνοδεύουν τα κοινότερα θαμνώδη είδη των φρυγάνων, κομψές ετήσιες πόες και ελκυστικά βολβόφυτα.

Φωτογραφίες και περιγραφές ειδών χλωρίδας της περιοχής Ελαφονήσι-Σούγια, σπάνιων και κοινών, περιλαμβάνονται στην εφαρμογή Ελαφονήσι-Σούγια topoGuide, που είναι διαθέσιμη τόσο για συσκευές Android, όσο και για συσκευές iOS (iPhone και iPad). Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει την περιοχή-τύπο του φυτού.